nyomtatva: www.kolozsvartarsasag.com
  Galériák » STARS Pincegaléria

2012. november 04. Kádár Tibor kiállítása a Stars Galériában importanta:
Kádár Tibor Kolozsvárról elszármazott, Veszprémben élő festőművész egyéni tárlata nyílik meg november 4-én, vasárnap du. 6 órakor a Farkas/Kogălniceanu utca 13–15. szám alatti Stars Galériában.

A művész a diktatúra szorításában, sorozatos zaklatások nyomán, 1988-ban hagyta el szülővárosát, ahol – a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola festészeti szakának végzettjeként – évekig a képzőművészeti líceumban tanított rajzot és festészetet. A figurativitás következetes híveként Kádár Tibor a maga mélységében és sokrétűségében ragadja meg és tárja elénk egyedi művészi átlényegítésben a tájnak és emberének legfőbb sajátosságait. Jelenlegi kiállítása – portrék, tájképek, kompozíciók – egyfajta összegzés: eredője annak az élménycsomagnak, amit az idei, bálványosi, zsoboki, gyimesközéploki és szárhegyi nyár jelentett a művész számára. „Ábrázolási módszere realista és látomásos, de sem a szürrealista, sem az expresszionista részletezés vagy kiemelés hatásáért nem áldozza fel a témában eredendően benne rejlő talányosság izgalmát” – írja róla Banner Zoltán.

Kolozsvári kiállítását Németh Júlia műkritikus nyitja meg. Közreműködnek: Egyed Emese költő, egyetemi tanár, Márkos Albert hegedűművész és Szép Bálint hegedűművész.
 
anunt adãugat de: Horváth László - 20:49 | 31 Octombrie, 2012
 

    
2012. november 06. - Ellesett és megörökített pillanatok

Kádár Tibor kiállítása a Stars Galériában

– Egyfajta összegzés ez a mostani kiállítás: eredménye annak az élménycsomagnak, amit az idei táborozások jelentettek a művész számára.

A 2012-es nyár művészi hozadékát láthatjuk tehát: Bálványos, Zsobok, Borospataka-Gyimesközéplok és a rangidős Szárhegy ihlette az alkotásokat – magyarázta Németh Júlia műkritikus vasárnap délután a Stars Galériában, Kádár Tibor Kolozsvárról elszármazott festőművész tárlatának megnyitóján. A Veszprémben élő művész 1988-ban, a diktatúra szorításában, sorozatos zaklatások nyomán hagyta el szülővárosát, ahol korábban 11 éven át tanított rajzot és festészetet a képzőművészeti líceumban. Kádár Tibor sziporkázik, állapította meg Németh Júlia a megnyitón, kifejtve: jól érzi magát a művész „a számára otthonos, kalotaszegi tájak, emberek világában, az arannyal nemesített, túlburjánzó vörös izzásában, s a puritánságában megkapó Gyimesek vidékén, Borospatakán, a spontánul támadt esztétikai szigor öntörvényével tájba pötyögtetett, tökéletes arányaival megkapó, aprócska házak és lakóik világában”. Utalt arra, hogy olajba és pasztellbe fogalmazott pillanatfelvételeket vehetnek közelebbről szemügyre a mostani kiállítás látogatói, ellesett és megörökített pillanatokat, amelyek önmagukban is egységes egészet alkotnak; kifejező, autonóm műalkotások ezek, idővel pedig egy nagyobb méretű kádári kompozíció részeiként szolgálhatnak.

A méltatás után Egyed Emese költő, irodalomtörténész beszélgetett Kádár Tiborral, aki elmondása szerint ma is ott tart, ahol pályája kezdetén, csak éppen több technikával és tapasztalattal műveli mindazt, amit művészetnek nevezünk. – Elérkezett egy olyan pillanat az életemben, amikor nagyon sok mindenből elegem lett, és vissza akartam térni a gyökerekhez. Igyekszem mellőzni a nagyon bonyolult megfogalmazásokat, hogy az emberek megértsék, amit festek – hangsúlyozta a festőművész. Hozzáfűzte: képei révén szépet szeretne adni az embereknek, hogy szeressék a látottakat, ennek érdekében próbál olyan nyelvezetet találni, amelynek révén üzenete eljuthat hozzájuk.

Kalotaszeg cifrább részét tárja ezúttal a nagyközönség elé. – Mindazok, akik ismerik a képeimet, tudják, hogy az én Kalotaszegem nem erről szól. Súlyosabb, barnább és nehezebb, mint ezúttal, most azonban ezt a szépet kívántam megmutatni – részletezte Kádár Tibor, továbbá megjegyezte: a műteremből a természetbe való kilépés minden évben feltölti, szívesen részt vesz a nyári alkotótáborokban.

Az est folyamán Márkos Albert és Szép Bálint hegedűművészek muzsikáltak a szép számban egybegyűlteknek. A tárlat november 25-ig tekinthető meg a kolozsvári Stars Galériában, a Farkas/Kogălniceanu utca 13–15. szám alatt.
FERENCZ ZSOLT
 
rãspuns adãugat de: Horváth László - 13:17 | 06 Noiembrie, 2012

Film
x
 
rãspuns adãugat de: Horváth László - 11:06 | 16 Februarie, 2013

A tájkép felüdülést jelent
Kádár Tibor festőművész neve sokak számára ismerős Kolozsváron, de elsősorban azoknak, akik vagy szakemberek, vagy az idősebb generációhoz tartoznak. Kádár Tibor a nyolcvanas évek közepén hagyta el az országot, addig többé-kevésbé rebellis alkata volt a város képzőművészeti életének. Veszprémben telepedett le, az utóbbi időben azonban nagyon gyakran vesz részt erdélyi alkotótáborokban. Mint hamarosan kiderül, lételeme lett a tájképfestészet. Szimbólumokkal telített mondanivalója, stílusa az évtizedek folyamán rendkívül változatos volt, a figuratívtól a nonfiguratívon keresztül széles kört írt le és ismét figuratívvá vált. Kádár Tibor idei alkotótáborokban született munkáiból nyílt kiállítás tegnap este Kolozsváron, a Stars Galériában, a Farkas utca 13-as-15-ös szám alatt. A tárlat három hétig látogatható. A következőkben Kádár Tiborral beszélgetünk.

Kádár Tibor alkotótáborokban született képei három hétig látogathatók Kolozsváron, a Stars Galériában, a Farkas utca 13-as-15-ös szám alatt.
 
rãspuns adãugat de: Horváth László - 08:45 | 03 Martie, 2013

 

nyomtatva: www.kolozsvartarsasag.com