Intro Intro
KT tevékenysége      KT felépítése      Kapcsolat     Tagok      Médiapartnerek Magyar verzio English version
Aktuális hirek »
A Kolozsvár Társaság rendezvényei »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság kiadványai »
..... lásd tovább 
Kolozsvári... »
..... lásd tovább 
Galériák »
..... lásd tovább 
Irások »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság állandó kiállitásai »
..... lásd tovább 
Kulturális rendezvények »
..... lásd tovább 
Linkgyűjtemény »
..... lásd tovább 
Események »
..... lásd tovább 
 
Forum !
Forum » Galériák » Képzőművészeti kiállítások

vissza
2009. április 23. -Művészpedagógusok kiállítása fontosság:
SZABÓ VILMOSNAK,a nemrég elhunyt képzőművész-pedagógusnak állít emléket az EMME Kolozsvári Szervezete a Szakrális terek című kiállításával. A tárlatot április 23-án, csütörtökön du. 6 órakor nyitják meg az Apáczai Galériában (Király/I. C. Brătianu utca 26., Apáczai-líceum). A kiállított alkotásokat Németh Júlia műkritikus értékeli. Béres Melinda és Márkos Albert Prokofjev: Szonáta két hegedűre című művét adja elő.


*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Szakrális terek címmel nyílt kiállítás április 23-án délután az Apáczai Galériában. A 35 képzőművész alkotásaiból rendezett tárlat három kerek évforduló, a 2000 évvel ezelőtt született Pál apostol, az 500 éve született Kálvin János, illetve a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye ezer évének jegyében jött létre. A rendezvénnyel a Kolozsvári EMME a nemrég elhunyt Szabó Vilmos képzőművész-tanár emléke előtt tisztelgett.

A képzőművészeti galériaként is szolgáló, ízlésesen felújított díszteremben, Vörös Alpár, az Apáczai-líceum igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd a szervező, Székely Géza művésztanár ismertette a kiállítás megszületésének körülményeit és jelentőségét, amelyet művészeti szempontból Németh Júlia műkritikus értékelt.

Pál apostol Szeretethimnusza Fogarasi Alpár színművész tolmácsolásában hangzott el.

Prokofjev Szonáta 2 hegedűre című művét Béres Melinda és Márkos Albert adta elő.

Végezetül Székely Géza ismertette a következő, októberi tárlat tematikáját, amellyel a 200, illetve 100 évvel ezelőtt született Joseph Haydn és Radnóti Miklós emlékének adóznak.

A Szakrális terek elnevezésű tárlat május 23-ig tekinthető meg munkanapokon 8–19 óra között. (Részletes beszámoló a Művelődés oldalon)
 
    
 
 
beirta: Horváth László - 08:54 | 18 Aprilie, 2009

Lásd a(z) "Szabadság" újságban megjelent cikket itt.
 

2009. április 25. -Szakrális terek az Apáczai Galériában
Erdélyi magyar művészpedagógusok kiállítása

Az Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesülete (EMME) kolozsvári csoportjának Székely Géza rendezte kiállításai – immár hagyományosan – mindig valamilyen évforduló jegyében születnek. Nincs ez másképpen most sem, amikor a kétezer éve született Pál apostolra, az ötszáz éve született Kálvin Jánosra, illetve a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye ezer évére való emlékezés képezi a jelenlegi, Szakrális terek gyűjtőfogalommal megjelölt tárlat tárgyát. De egyfajta szakrális térnek érzem azt a miliőt is, amelyben a műalkotás születik. A szigorúan vett tematika ilyenformán természetszerűleg egészül ki a festmények, szobrok, grafikák létrejötte pillanatainak misztériumával, azzal a már-már szakrális ihletettséggel, amely alkotás közben a művészt hatalmába keríti, s amelynek termékei a legkülönfélébb technikai és stiláris változatokban állnak most a tárlatlátogatók előtt.

A jelenlegi, a Barabás Miklós Céhhel karöltve rendezett kiállításnak van azonban egy fájdalmas aktualitása is: néhány nappal ezelőtt a lakiteleki alkotótáborban váratlanul elhunyt szeretett és nagyrabecsült kollégánk, Szabó Vilmos festő- és grafikusművész, a Céh zilahi képviselője. S ha most már így utólagosan valamit is felróhatunk a kiváló művésznek, jóbarátnak, művészet szervezőnek és pedagógusnak az mindössze annyi, hogy önmagával túlontúl keveset foglalkozott. A mai világban megbocsáthatatlan szerénységgel mindig másokat támogatott, másokat igyekezett előtérbe helyezni. Az alkotás szentségének és családjának élt, ez teljes mértékben kitöltötte életét. A könyöklés, a díjakkal megpecsételt hivatalos elismertetésért való harc ismeretlen volt előtte, pedig nemcsak helyi, de összmagyar viszonylatban is élvonalbeli művészeink közé tartozott. A legnagyobb örömöt barátainak, kollégáinak, tanítványainak, művészete tisztelőinek elismerése, szeretete jelentette számára. Sokrétű, rendkívül tartalmas, egyfajta szolgálatnak, értékmentésnek is felfogható, a legkorszerűbb művészi nyelven testet öltött életműve továbbélésének is ez a biztosítéka. Szabó Vilmos sohasem futott a nagy témák után, s talán éppen ezért talált rá a legnagyobbra, a legértékesebbre, a hamisítatlan népi értékekre. Amelyekből ihletődött, s amelyeket a magas művészet régióiba emelve mentett meg az enyészettől, de még inkább a civilizáció kíméletlen térhódításától, múltat romboló, uniformizáló törekvéseitől. A paraszti lét, a népélet megannyi hétköznapi tárgya, omladozó csűrök, kézzel faragott használati tárgyakkal teli pajta, egy fejőszék, egy teknő, egy kasza, egy vasvilla, egy szénvasaló, egy szúette ablakkeret, esetleg egy árválkodó kocsikerékből vagy egy állatkoponyából reánk meredő szempár képezte azt a szakrális teret, amelyet Szabó Vilmos mondhatott magáénak. Realisztikus-szürrealisztikus világ ez, a látványteremtő, de ugyanakkor gondolkodó művész világa, aki magas érzelmi hőfokon, mély belső átéléssel tolmácsolta immár örökérvényűvé vált művészi üzenetét. Kegyelettel szemléljük két, Boltív című alkotását, amelyet fia, Szabó Attila hozott el, saját, Domboldal című festményével együtt, hogy mint eddig minden alkalommal, édesapja most is jelen lehessen az erdélyi művészpedagógusok tárlatán. Munkái a jóbarát, Székely Géza rá emlékező alkotásainak szomszédságában kaptak helyet, Bordy Margitnak a Genézis ciklusból származó, sajátos hangvételű, Ima az évszakokért című pasztelljének társaságában.

A szakrális tér-értelmezés a művészpedagógusok meglehetősen népes csoportjában talált visszhangra, így az átlagosnál több munka érkezett a kiállításra. 35 alkotó küldte el a legkülönfélébb technikákban és művészi koncepcióban megvalósított reflexióit. In memoriam – az emlékezés jegyében született Tompos Opra Ágota vegyes technikával készült megkapó festménye valamint Moritz Farkas Melinda megejtő szépségű két művészfotója. Az elektrográfiának hódolva Szakrális tér elnevezésű munkájával címében is igazodott a megadott tematikához a budapesti HAász Ágnes és a szamítógép adta lehetőségeket felhasználva alkotta meg figyelemfelkeltő grafikáit Petca Ovidiu és a debreceni Láng Eszter. Koncz-Münich András keramikusi erényei mellett egyre gyakrabban és egyre sikeresebben-eredményesebben merészkedik a grafikusi mélyvizekbe, akárcsak Koncz-Münich Judith. Ceruza-, szén-, tusrajz, illetve linómetszet árulkodik hozzáértésükről. Különleges élvezettel szemléltem Ábrahám Jakab és Ábrahám Imola kifejező, fölöttébb míves grafikáit, valamint Gally A. Katalin Óda II. című olajképét. Orbán István Hepehupa, Fazakas Tibor Keresztek és Kehely című op-artos beütésű, dekorativitásukkal is kiemelkedő munkái, valamint M. Lovász Noémi, Palkó Ernő és Vetró B. S. András filctoll, illetve tusrajzai emlékezetes összetevői a jelenlegi tárlatnak. A realista ábrázolásmód és az akvarell technika következetes híveként a kalotaszegi falusi templomok művészi megörökítésével Essig Kacsó Klára sikerrel folytatja évek óta tartó 1értékfelmérő tevékenységét. A kiállítás mélyértelmű, látványos munkája Labancz Cismaşiu Ágnes Szent Graalja, valamint Miklós János Kompozíciója. S a szobrász Kovács Géza sem hiányzik a tárlatról. Hegesztett acél kisszobra ötletes és látványos. Ötletekben Forró Ágnes is kifogyhatatlan. Tartalmi gazdagság és dekorativitás jellemzi vegyes technikával készült munkáit. Látványos Gothárd Veronika Felhők mögött, ifj. Starmüller Géza Égi gyökerek, valamint Starmüller Katalin Fájdalom című olajképe. A figurativitásnak hódol Háromkirályok című munkájával az idős mester, Gedeon Zoltán, valamint Márton Áront megjelenítő portréjával Takács Gábor, s a realista ábrázolásmód híveként tarthatjuk számon az EMME-tárlatokról elmaradhatatlan id. Starmüller Gézát és Dabóczy Gézát. Kocsis Ildikó Emese, Antal Tövissi Anna, Császár Gábor és Balogh Borbála modernebb hangvételű munkái sikerrel egészítik ki a Szakrális terek című kiállítás gazdag felhozatalát. A tárlatrendezés pedig Székely Géza, Koncz-Münich András és Szabó Attila hozzáértését dicséri.

Az oldalt Szabó Vilmos Lakiteleken készült két legutolsó munkájával illusztráltuk.
németh
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 07:22 | 25 Aprilie, 2009

Lásd a(z) "Szabadság" újságban megjelent cikket itt.

 
Nyomtatóbarát verzió
KÉPZŐMŰVÉSZEK
... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság díjazottjai »
A Kolozsvár Társaság dokumentumai »
GYORSKERESÉS »
 
Newsletter
Név
Email
 
   
 © Gaudeamus Librarium designed by Robilix WEB