Intro Intro
KT tevékenysége      KT felépítése      Kapcsolat     Tagok      Médiapartnerek Magyar verzio English version
Aktuális hirek »
A Kolozsvár Társaság rendezvényei »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság kiadványai »
..... lásd tovább 
Kolozsvári... »
..... lásd tovább 
Galériák »
..... lásd tovább 
Irások »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság állandó kiállitásai »
..... lásd tovább 
Kulturális rendezvények »
..... lásd tovább 
Linkgyűjtemény »
..... lásd tovább 
Események »
..... lásd tovább 
 
Forum !
Forum » Galériák » Reményik Sándor Galéria

vissza
2008. április 21. -Útkeresés a Reményik Sándor Galériában fontosság:
Lőrincz Róbert miskolci képzőművész munkáiból nyílt kiállítás pénteken délután az Evangélikus-Lutheránus Püspökség Reményik Sándor Galériájában. Az Útkereső címet viselő tárlatot Székely Géza képzőművész méltatta, hangsúlyozva: a tárlat címe több irányú útkeresést sejtet, erről többek között a felvonultatott technikai sokféleség is meggyőzheti a tárlatlátogatót. – Lőrincz Róbert tevékenységében a kifejezési vezérfonalat, az alkotói módszert az absztrakt és a figuratív ábrázolási módok közti egyfajta „ingázás” jellemzi. A figuratív látásmódhoz közelítő képeinek is alapvonása a magas színtű elvonatkoztatás, mint ahogy az absztrakthoz közelítő alkotásaiban is jelen van, mint primér élmény a tárgyias, tapasztalati valóságélmény – hívta fel a figyelmet a méltató.

A miskolci képzőművész nem először szerepel Kolozsváron, munkáival már találkozhatott a tárlatlátogató közönség az Apáczai Galériában, az Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesületének a tárlatán, illetve a Reményik Sándor Galériában is.

A kiállítás-megnyitón Oláh Mátyás (cselló) és Oláh Boglárka (zongora) Bach-műveket adott elő.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Útkereső

A tárlat és címe, amelyet Lőrincz Róbert, miskolci képzőművész ajánl számunkra, több irányú útkeresést sejtet: erről többek között a felvonultatott technikai sokféleség is meggyőzheti a tárlatlátogatót.

Ugyanis, a figyelmes néző számára már első olvasatban feltűnik a jelen tárlat létrehozójának technikai érzékenysége, felkészültsége, az anyagban való gondolkodni tudásának kiváló képessége; és így az, hogy valahányszor képes megtalálni valamely mondanivaló számára a legalkalmasabb eljárást. A technikai sokféleség ugyanis Lőrincz Róbert számára elsősorban kifejezési lehetőségek tárháza, amely a maga során, a képzőművészet nyelvezetén megfogalmazott tartalmak hordozójává minősül át. Eképpen válhatnak, az alkotói folyamat eredményeképpen, az olyan eljárások, mint a tűzzománc-, az akril- és akvarell-, az olaj-, a tus- vagy a rézkarceljárás, önnön belső törvényszerűségük folytán, valamely vizuális gondolat, önmagáért beszélő közegeivé.

De mi jellemzi Lőrincz Róbert sokoldalú tevékenységében a kifejezésbeli vezérfonalat, az alkotói módszert? Mindenekelőtt, ahogy ő maga is vallott erről, az absztrakt és a figuratív ábrázolási módok közti egyfajta „ingázás”, egyfajta átmenetiség érhető tetten alkotói viszonyulásában. S mindez olyanképpen, hogy a figuratív látásmódhoz közelítő képeinek is alapvonása a magas szintű elvonatkoztatás, mint ahogy az absztrakthoz közelítő alkotásaiban is tetten érhető, mint primér élmény a tárgyias, tapasztalati valóságélmény. Úgy is mondhatnánk, hogy valamilyen lebegés, az anyagi valóságtól a szellemi valóságba való szüntelen áthajlás, áttűnés, ami figyelemfelkeltő feszültséget kölcsönöz munkáinak. Ez a racionalitástól az irracionalitásig terjedő alkotói fogékonyság, és az ezek mögött húzódó köztes szférákat összekapcsoló kompozícionális, formai, színbeli vagy éppen vonalháló rétegződések biztosítják a befogadó számára azokat a fogodzókat és útjelzőket, – netán útvesztőket (?!) –, amelyek mentén eltalálhat az alkotói szándékban felsejlő, reflexióra, szemlélődésre késztető képalkotói szándékok vételéhez. Azt is mondhatnánk tehát,hogy a képein olyannyira jelenlévő
látomásosság mellett, hangsúlyosan jelentkezik az áttételes utalások sora és a sugallatosság, amely gazdag teret enged az asszociatív, képzettársító érzelmi és gondolati folyamatoknak. Különösen érvényes mindez enigmatikus rézkarcaira (pl.: Lomtár, Archeológia, Padlás, Hétvége), amelyek a világ dolgaira, történéseire való finom mívű utalások, és magukba ötvözik a magánszféra, valamint az általánosan egyetemes emberi problémák, ellentmondások egymásnak feszülő, egymást feltételező dimenzióit is. Ily módon gondolati, érzelmi húrokat megszólaltatva témáiban, képi felvetéseiben viszonyulási lehetőségeket, megközelíthetőségi útakat villant fel a nézőben, anélkül, hogy úgymond, utat mutatna. Hiszen az alkotó maga is a nézővel együtt eltévelyedett útkereső. S ebben az útkeresésben így, egymásra hagyatkozva válhatnak tulajdonképpeni, lelki és szellemi útitársakká; elutasítva a közönyt, a cinikus elidegenedettség kiúttalanságát. Mintegy részestársakká válva tehát, ezenmód az alkotó által létrehozott és felkínált különvilágban, utakat villantva fel az éber tekintetű befogadó számára a tágabb, akár egyetemes összefüggésekre való rákérdezés és rácsodálkozás irányába is. Jó példa erre a Nádkisasszony című, lavírozott tusrajza, amely a törékeny, de ugyanakkor múlhatatlan szépség és gyöngédség metaforájává minősül át. Vagy a Világ-virág című vegyes technikában (akril és akvarell) megfogalmazott kompozíció, amely lebegő, álomszerű szín-metaforának is tekinthető; s amely egyaránt utal a mikro- és makrovilág dimenzióinak összefüggéseire, asszociatív képi kifejezőerővel sugallva egy költőien felsejlő világlátást, amelyben a törékeny is múlhatatlan, az álomszerű is reális tartalmak hordozója –, jelentésük pedig átlendül egy talán isteniként felsejlő, csak a fürkésző tekintet számára megnyíló világ irányába. És lám, újabb útelágazáshoz érkeztünk az alkotó Lőrincz Róbert, az útkereső társaságában.

www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/9415
 
 
 
beirta: Horváth László - 21:33 | 09 Martie, 2009

Lásd a(z) "Szabadság" újságban megjelent cikket itt.
 

 
Nyomtatóbarát verzió
KÉPZŐMŰVÉSZEK
... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság díjazottjai »
A Kolozsvár Társaság dokumentumai »
GYORSKERESÉS »
 
Newsletter
Név
Email
 
   
 © Gaudeamus Librarium designed by Robilix WEB