Intro Intro
KT tevékenysége      KT felépítése      Kapcsolat     Tagok      Médiapartnerek Magyar verzio English version
Aktuális hirek »
A Kolozsvár Társaság rendezvényei »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság kiadványai »
..... lásd tovább 
Kolozsvári... »
..... lásd tovább 
Galériák »
..... lásd tovább 
Irások »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság állandó kiállitásai »
..... lásd tovább 
Kulturális rendezvények »
..... lásd tovább 
Linkgyűjtemény »
..... lásd tovább 
Események »
..... lásd tovább 
 
Forum !
Forum » Hírek » A Kolozsvár Társaság rendezvényei

vissza
2018.május 12. - 15 éves a KT fontosság:
Elnőki beszámoló


Tizenöt éves a Kolozsvár Társaság. Emlék gyűlés.

A Kolozsvár Társaság Kántor Lajos kezdeményezésére 2003 márciusában alakult meg az akkori unitárius, ma János Zsigmond nevét viselő liceum dísztermében. A megtartott gyűlés egyhangú határozatának értelmében a társaság mint nonprofit, nemkormányzati, apolitikus kulturális szervezet működik.
Mivel az elmúlt tizenöt évben társaságunknak a tevékenysége igencsak sokrétű volt és mostanáig összefoglaló beszámoló erről még soha nem készült, az alabbiakban távolról sem exhausztív jellegű, hanem inkább csak a legfontosabbakra koncentráló eseménynaptárt probálok megfogalmazni.
Társaságunk célja, amint azt a programtervezetben annak idején megfogalmazták az volt - és még ma is az - hogy akciókat és programokat kezdeményezzünk a város magyar lakosságának megmaradásáért, gyarapodásáért sikeres gazdasági, társadalmi és kulturális tevékenységének támogatásáért, hogy ezzel europai szintű teljesítményekkel szerezzen magának újra elismerést. Továbbá, hogy előmozditsa a fiatalok itthon maradását, együttműködve azon román civil szervezetekkel, amelyek hasonló célokat követnek.Valamint kapcsolatot tartani a Kolozsvárról elszármazottakkal és kialakítani és ápolni a mgyar és román intézmények közötti párbeszédet.
A 2003 március 22.-én megtartott gyűlés jegyzőkönyve szerint megválasztották a társaság elnökét, (Vetési László), a két alelnököt (Horváth Andor és Kántor Lajos) és titkárt (Tibád Zoltán) valamint egy 18 tagból álló vezető tanácsot. Ez utóbbiból sajnos már sokan eltávoztak az élők sorából ( Farkas Mária, Horváth Andor, Kötő József, László Ferenc), de a még élők közül is soknak már csak alig van kapcsolata a társasággal (Kótai Levente, Salat Levente, Tibád Zoltán, Vetési László, Benkő Samu), így jószerével az alapítók közül csak Egyed Ákos, Egyed Péter, Jakab Gábor és Tibori Szabó Zoltán tekinthetők társaságunk aktív tagjának. Érdemes megemlíteni, hogy ezen a gyűlésen 12 szakcsoport megalakítását határozták el, többek között olyanokét mint a műemlékvédő, oktatási, gazdasági, Fotó-média, egyházi, vagy az ifjusági és sport szakcsoport, de tudomásom szerint ezek már a kezdetektöl nem, vagy csak nagyon esetlegesen működtek.

A kezdeti időkben a Társaságnak nem volt saját otthona, székháza. Vagy a Lázár utcai, ma Szabédi házként ismert épületben voltak a rendezvények, vagy az Erzsébet úti Video Pontes szobáit használták munkairodának. Feltehetően ennek is tulajdonítható, hogy a Kolozsvár Társaságnak sokáig inkább csak alkalomszerű rendezvények jellemezték a tevékenységét:így például szép kiállítású könyvek és albumok kiadása, valamint könyvismertetések; fotó- , szobor- és képkiállítások szervezése; megemlékezések erdélyi, vagy erdélyből elszármazott írókról, művészekről, stb.
Említsük meg csak a legfontosabbakat a kiadványok közül: Cs.Szabó László terei (2005); Reneszánsz Kolozsvár (2008 és 2009) magyar és román nyelven; Hivó szó és a vándor idők (2010); Erdélyi magyar írók portréi (Paulovics László 2011); Szecesszió Kolozsváron (2012) ; Kabán József műhelye (2012); Forró Antal emlékezete (2013); Kolozsvári Beugró utikalauz (2013); Gaál György: Cluj Napoca - Ghid turistic, istoric, cultural (2014); Erdély fővárosa Europában (2015); B.Körösi Ibolya életmű album (2016).
Társasgunk repertoárjában igen sok fotókiállítás szerepelt, ami elsősorban annak tulajdonítható, hogy László Miklos és Horváth László személyében kiváló fényképészek vannak a tagjaink saraiban. Hozzájuk csatlakozott sokszor, s így a fotótárlatok és fotóversenyek során szintén kiállítottak Miklossy Gyula, Farkas György és még sokan mások. Talán a kezdeti periódusban ezek voltak a KT legismertebb sikeres programjai. Ezek között szemelgetve feltétlenül meg kell említeni a 2006-ban megtartott 1956-os helyszínek; a 2008-ban a Korunk Galériával egy térben a Bánffy palotában rendezett Reneszánsz kiállítást, a K.M.N .keretében a Quadro galériában László Miklos Kolozsvári szecesszió cimet viselő fotókiállítását, A stuttgarti Magyar Kulturális Intézet meghívására a Kántor Lajos “Kolozsvárról Stuttgartban 2012” cimmel megtartott előadásával egyidőben kiállított képek sikerét ( L.M. és Miklossy Gy.); Ember és környezete – Horváth László fotókiállításának megnyítója Kolozsváron és Nagyváradon; a 2013-ban Sopronban megtartott kiállítást szintén L.M. és M.Gy. képeiből, vagy a Kolozsvári hangulatok, majd a Kolozsvári homlokzatok és Kolozsvári műemlékek zöld környezetben cimeket viselő fotóversenyeket, illetve pályázatokat.
A Kolozsvár Társaság talán legidőtállóbb sikeres teljesítménye, ami kétségtelenül szintén Kántor Lajos nevéhez köthető, az a polgármesteri hivatallal vivott, hosszas, kitartó és küzdelmes harc után engedélyezett Szakács Béla alkotta 1956 emlékét megörökítő sétatéri szobor 2009-beni felavatása. Társaságunk szép és nemes hagyománya, hogy minden év oktober 23.-án itt koszorúzással áldozunk 56 hősei emlékének, amikor a díszbeszédet társaságunk egyik vezetőségi tagja szokta elmondani. Igy az egymást követő években Dávid Gyula, Kántor Lajos, Kötő József, Buchwald Péter, Viski András, majd ismételten Kántor Lajos és Buchwald Péter nevét kell megemlítsük.
Nagyot lendített Társaságunk munkásságán, mikor saját székházunkban költözhettünk. Balázs Péter kiválló festőművész egykori műtermét, mondhatni szimbolikus bérért bocsájtotta a Társaság rendelkezésére fia, Balázs László. A Főtér 22 szám alatti lakás, bár kissé magassan van, a jobbára idős vendégeknek, megiscsak központi fekvésű és legalább 80 látogatónak biztosít esetenként kényelmes nézőteret. Többek közt ez is hozzájárult ahhoz, hogy ma már a Kolozsvár Társaság rendszeres rendezvényekkel, vagy rendezvény sorozatokkal vehet részt Kolozsvár rendkivül gazdag kulturális életében.
Éves program tervezetet készítettünk, program felelősök vállalták, hogy heti rendszerességgel - lehetőleg mindig a keddi napokon – tarthassunk színvonalas, közérdeklődésre is szamítható, a programunknak megfelelő rendezvényeket. Bevallottan Eszterházi Péter közismert megállapításához ragaszkodva, miszerint egy bizonyos szint felett nem mehetünk egy bizonyos szint alá. Merem remélni, hogy ennek az igényességnek a legtöbbször meg is feleltünk.
A történelmi tárgyu programok felelőse Egyed Ákos lett, az irodalmiaké Kántor Lajos és Egyed Péter, az egyházi témáké Jakab Gábor, a fotó-film és média témákat felölelő programoké megosztva László Miklos, Horváth László, és Katona József, aki később a média sorozatok egyedüli gazdájaként a moderátor szerepét is magára válalta. Az úgymond egyebeket, így többek között a politika, sport és más közérdeklődésre számítható témákét pedig Buchwald Péter. De meg kell említeni a Balázs László irányította László Györgyi tanárnő vezetésével rendezett zeneiskolások koncertsorozatát a „Kolozsvár ifju hangjait”; a Horváth László által kezdeményezett Kuckósok, valamint a nem régóta beindult, szintén Balázs László által javasolt “Szinésznők a K.T. podiumán” cimet viselő sorozatot, ahol a meghivott művésznők beszélgető partnere Náno Csaba. Reményeink szerint folytatodni fog a civil szervezeteket bemutató, Szabó Zsolt vezette sorozat is. . A mindig magas intelektuális szintet mutató Jakab Gábor előadások sorából is kiemelném a Márton Áronról és a reformációról szolókat.
Általában az előadások kevés kivétellel a keddi napokon, mindig ugyanabban órában kezdődtek, így a rendszeres látogatóink már megszokták, hogyha kedd, akkor K.T. Az elmúlt 2017-es évben 42 előadást tartottunk. Médiapartnerségünknek köszönhetően rendezvényeinket rendszeresen beharangozza és reklámozza a Kolozsvári-, az Agnus-, és a Paprika-rádió, valamint a Szabadság napilap. Ügyvezetőnk, program koordinátorunk, mindenesünk, Veress Enikő aki e tisztségben Salat Csillát és Balogh Zsuzsát követte, minden alkalommal több mint száz e-mail cimre küldi ki a meghivókat és az Idea reklámügynökséggel közösen izléses plakátokat szerkeszt amivel rendezvényeinket népszerűsíti. Egyetlen honoráriumunk amit a meghivott szereplőknek adni tudunk, ezekből a plakátokból kerül ki.
Nem tudok itt minden rendezvényről beszámolni. A már említettek mellé csak mutatóból sorolok fel egy párat a fentebb már említett programfelelősök sorozatelőadásaiból, ami esetleg kimaradt, kérem a hozzászólások során egészítsétek ki.
Nézőszám szempontjából is a legsikeresebb sorozat talán a kolozyvári rádió és tévé munkatársait és műsorait bemutató Katona József által irányított sorozat volt. Közhely ha azt mondom, hogy egy-egy filmjének vetitésekor gombostűt sem lehetett volna leejteni.
Színvonalas volt a kilenc fejezetben bemutatott „Volt egyszer egy egyetem”, az egykori Bolyainak szentelt sorozat. Érdemes megemlíteni, hogy nem csak országunk különböző városaiból, hanem még Magyarországból és Németországból is jöttek véndiákok. Volt köztük számos magyarországi és romániai akadémikus, egyetemi tanár, több talalmánnyal is rendelkező kutató, miniszter és szenátor, vagy képviselő és Frunda György személyében még államfójelölt is. Mindezzel csak az egykori egyetemről kikerültek magas képesítésére szerettem volna felhívni a figyelmet.
Az Erdélyi sportlegendák keretén belül sokszoros országos bajnok tájfutókat, világbajnok és olimpikon vivókat ismerhettek meg az idelátogatók, vagy olyan nápszerű kolozsvárisportolokkal, mint Szarukán László és Gebefügi András. Móra László, magyarországi sportujságíró könyvbemutatóján az érdekes ismertetés után jutányos áron megvehettük a Futbal pápaként emlegetett Kovács Istvanról, vagy Jeney Imréről, valamint a méltán világhíres tornász edző Károlyi Béláról szoló könyveket.
A szó szoros értelmében jóízűre sikerültek a kostolóval egybekötött magyaros jellegű vendéglátó helyek (Kerékcsárda, Mikó, Agapé, Insomnia Kávézó, Culina noastra vendéglők) bemutatásai. Még a filmek vetitésekor megjelentekét is meghaladta a résztvevők száma. Nem tudom megállni, hogy enyhe rosszmájusággal ne jegyezzem meg: úgy tünik nem csak kulturára éhes a kolozsvári közönség.
Mindig aktuális témakról elbeszélgettünk a minket képvislő politikusainkkal, választások előtt álló fiatal önkormányzati képvisőjelöltekkel, polgármesterekkel és alpolgarmesterekkel, a közéletben résztvevő nőkkel, kolozsvári magyar orvosokkal és ügyvédekkel.
Találkozót szerveztünk olyan Kolozsvárrol elszármazott művészekkel, mint a Svédországban élő író Tar Károly, vagy a már Magyarországon élő Paulovics László festőművész és Balla Zsófia. Sebők Klárával a róla szoló prospero sorozatban megjelent könyv bemutatása alkalmával beszélgettünk. A közeli jövőben kerül sor Árkossy István festőművésszel egy találkozóra, akivel a szintén Magyarországon élő Banner Zoltán mellett, egykori osztálytársa László Kálmán fog beszélgetni.
Ugyancsak a róluk szoló könyvek megjelenése adta az alkalmat, hogy megemlékezzünk Forro Antal festőművészről és a neves tudós, egyetemi professzor Kelemen Árpádról.
Meg kell említsük, hogy rendezvényeink sikerihez az is hozzájárult, hogy az előadások után rendkivül rövid idő után megjelentek a facebookon a Horváth László által készített, a rendezvény eseményeit bemutató fotóalbumok, amelyeket reményeink szerint egy majdan megjelenő könyv is tartalmazni fog.
Társaságunk évi közgyűlés előtt áll, ahol feltehetően vezetőséget is választunk. Mind a még hivatalban lévőknek, mind a majdan megválasztandóknak is - az ügyvezető Veress Enikőn kivül - minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül, úgymond társadalmi munkában kell a nem kevés időt igénylő áldozatos munkáját elvégeznie. Habár Kovács Gábor, társaságunk gazdasági koordonátora minden pályázati lehetőséget kihasználva probálkozik pénzszersésre, a rezsi, a szervezési költségeket és a fogyóeszközök költségeit beszámítva, a rendelkezésünkre alló anyagi keretből többre nem futja. Minden tisztelet azoknak akik ezt a munkát szívügyüknek tekintve ingyen és bérmentve végzik. Munkatársaink legtöbbje, jóesetben az úgynevezett fiatal nyugdíasok sorából kerül ki, pedig társaságunk egyik fő célkitűzése most is a fiatalok felé fordulás. Őket szeretnénk megszólítani, bevonni a munkába, nekik viszont keresetre van szükségük. Nehéz lesz ezt az ellentmondást feloldani, de valahogy meg kell találni a legcélszerűbb megoldást.
Szeretnénk az elkövetkezőkben is megtartani azt a színvonalat amit az eltelt 15 esztendőben elértünk és a gazdag kolozsvári kulturális élet egyik meghatározó, véleményformáló civil szerveteként tevékenykedni. Nagy segítséget jelentenek ebben a minket valamilyen formában anyagiakkal is támogató szponzorok, akikre a jövőben is számitunk, és akiknek ez alkalommal támogatói oklevél adományozásával szeretnénk köszönetünket kifejezni.
A 15 éves jubileumra való ünnepélyes megemlékezés alkalmából vezetőségünk úgy határozott, hogy azoknak a személyeknek, akik megalakulásunk idején a kezdetek nehézségeit felvállalták és akik közül sokan még ma is aktív tagjai szervezetünknek, a Kolozsvár Társaság díszoklevelét adományozzuk.
Az elmúlt esztendőben elhúnyt volt elnökünket, Kántor Lajost pedig, akinek a Kolozsvár Társaság megalakulásában és tevékenységének irányitásában elévülhetetlen érdemei vannak, a kolozsvári könyvnapok keretében az eddig minden évben kiosztott “Kolozsvár büszkessége” oklevelet post mortem ezuttal neki adományozzuk, valamint ezentúl őt tekintjük a Kolozsvár Társaság örökös elnőkének , amely határozatot jegyzőkönyvben és díszoklevélben fogjuk rögzíteni.

Buchwald Péter

Kolozsvár Társaság 2018 május 12.

 
 
 
 
beirta: Horváth László - 09:29 | 13 Mai, 2018
 

2018. máj. 15. - 15 éves a Kolozsvár Társaság
Tizenöt éves a Kolozsvár Társaság, a kincses város egyik legfontosabb kulturális egyesülete
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 21:32 | 23 Martie, 2019

Lásd a(z) "Erdély Figyelő" újságban megjelent cikket itt.

 
Nyomtatóbarát verzió
KÉPZŐMŰVÉSZEK
... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság díjazottjai »
A Kolozsvár Társaság dokumentumai »
GYORSKERESÉS »
 
Newsletter
Név
Email
 
   
 © Gaudeamus Librarium designed by Robilix WEB