Intro Intro
KT tevékenysége      KT felépítése      Kapcsolat     Tagok      Médiapartnerek Magyar verzio English version
Aktuális hirek »
A Kolozsvár Társaság rendezvényei »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság kiadványai »
..... lásd tovább 
Kolozsvári... »
..... lásd tovább 
Galériák »
..... lásd tovább 
Irások »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság állandó kiállitásai »
..... lásd tovább 
Kulturális rendezvények »
..... lásd tovább 
Linkgyűjtemény »
..... lásd tovább 
Események »
..... lásd tovább 
 
Forum !
Forum » Hírek » A Kolozsvár Társaság rendezvényei

vissza
2013. augusztus 23. - A Kolozsvári Református Egyházközség oklevelei - stúdiókiállítás fontosság:
A stúdiókiállítás augusztus 23-án, pénteken 11-16 óra között tekinthető meg a Kolozsvár Galériában (Főtér 22., II. emelet).
Megnyitja Ősz Sándor Előd levéltáros, Ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke és Kántor Lajos, a Kolozsvár Társaság elnöke részvételével.

Az erdélyi református egyház szaklevéltára

Az 1960-as években jött létre. A kolozsvári archívum létrehozására jó alkalomnak kínálkozott a Farkas utcai templom 1958-60. évi restaurálása, amelynek során a csonkatornyot a levéltári előírásoknak megfelelően újították fel.
Az archívum kezdettől fogva nemcsak az egyház történeti iratanyagának megőrzését és belkörű használatát tekintette feladatának: hagyatékokat is őriz, s nyilvános magánlevéltárként minden érdeklődő kutató számára nyitva áll. A külföldi kutatók túlnyomó része Magyarországról jön, de dolgozott már itt holland, svájci, angol, ausztrál szakember is. A levéltári anyagot helytörténeti, iskolatörténeti, történeti néprajzi, építészettörténeti kutatások hasznosítják.
Az oklevél-anyagból ízelítőt most a nagyközönség számára is megtekintésre bocsát az intézmény.

A kiállítási anyag

Mint liliom a tövisek között – hangzik a Kolozsvári Református Eklézsia jelmondata, összefoglalva a kincses város kálvinista közösségének négy évszázados múltját, jelenét és jövendőjét.
Ennek a történelemnek tárgyi bizonyítékai azok az oklevelek, amelyek kiállításra kerülnek. Némelyikük első ízben kerül nagyközönség elé.
Az első tárlóban az egyházközség középkori oklevelei tekinthetők meg. Ezeket a református tulajdonba került középkori templomok irattárában őrizték, a templommal együtt pedig a levéltári anyag is a református felekezeté lett.
A következő tárlóban az erdélyi fejedelmek oklevelei szerepelnek. Ezek többnyire díszes kiállítású adománylevelek, amelyekkel megerősítették az egyházközséget valamely ingatlan vagy valamely jövedelem (dézsma, harmincad stb.) birtoklásában. Báthori Gábortól Apafi Mihályig csaknem minden erdélyi fejedelem eredeti szignójával talákozhatunk a kiállított tárgyakon.
A kiállítás külön tárlót szentel Apáczai Csere Jánosnak, ebben a tudós két saját kezű levele, illetve a kolozsvári református iskolában tartott székfoglaló beszédének kézirata található.
 
   
 
 
beirta: Horváth László - 13:53 | 11 Septembrie, 2013
 

2013. augusztus 24. - Születőben az új és korszerű erdélyi református gyűjtőlevéltár
Ízelítő közszemle a Kolozsvári Református Egyházközség okleveleiből

„A köztudat szerint a levéltárakba csupán elhelyeznek különféle dokumentumokat, ahol azokat őrzik, és kívülállók nem férhetnek hozzá. Most megfordult a helyzet, és – még ha jelképesen is – egy levéltár megmutatja magát” – mondta bevezetőjében Kató Béla református püspök tegnap délelőtt a Kolozsvár Társaság székhelyén A Kolozsvári Református Egyházközség oklevelei című kiállítás megnyitóján. A 4. Kolozsvári Magyar Napok (KMN) keretében megszervezett rendezvényre sokan voltak kíváncsiak: az Ősz Sándor Előd levéltáros által bemutatott tárlat történelmünkből értékes dokumentumokat tárt a látogatók elé, amit mi sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy – biztonsági okokból – délután már zárult a kiállítás. Vigasz azok számára, akik kimaradtak ebből az élményből: folyamatban egy új református oklevéltárnak és múzeumrészlegnek a létrehozása, amely remélhetőleg a 6. KMN idején már fogadhatja az érdeklődőket.
A Kolozsvári Református Egyházközség oklevelei című kiállítás tegnapi megnyitóján Kató Béla református püspök azt hangsúlyozta, hogy történelmi hagyatékaink közül sok odaveszett, de annál is több van, amiről nem tudunk. Példaként a Sepsiszentgyörgyi Nőszövetség zászlaját hozta fel, amely az 1940-es években készült el, aztán eltűntnek hitték, míg hat évvel ezelőtt az egykori gondnok gyermekei egy dupla fenekű szekrényben bukkantak rá. A most kiállított anyag csak ízelítő mindabból a történelmi értékből, amelynek a református egyház a birtokában van, és remélhetően két év múlva saját épületükbe berendezett új, modern levéltárat avathatnak – mondta az elöljáró.

A Kolozsvári Református Egyházközség impozáns címerével színezett kiállítás anyagát Ősz Sándor Előd levéltáros ismertette. A tizenhárom kordokumentumot három részre lehet besorolni. A középkori oklevelek közül kettőt láthatott a közönség: az 1486. november 6-án keltezett adománylevelet, amellyel Szabó Ambrus bíró templomhelyet adományozott a Farkas utcában építendő ferences templom és kolostor számára. Az 1518. június 21-i irat szerint Hieronymus de Ghinuctys kardinális, pápai kamarás Ladislaus testvérnek, a magyar domonkos provincia perjelének és Lucas Italicus testvérnek, a kolozsvári domonkos rendház perjelének kérésére átírja X. Leó pápa brévéjét, amelyben a domonkos rendnek a többi koldulórend által is birtokolt jogokat adományozza.

A fejedelemségi dokumentumok kategóriájában kitűnik Báthori Gábor fejedelem 1609.március 20-i levele, amellyel a kolozsvári református egyházközségnek adományozza az óvári, egykor domonkos „puszta templomot”; Barcsai Ákos fejedelem 1659. január 27-én Désen kelt levele, amely szerint a sóaknák jövedelméből 1600 forintot adományoz a kolozsvári református egyházközségnek; I. Apafi Mihály fejedelem 1667. január 14-i rendelkezése, amellyel megerősíti Barcsai Ákos előbbi adománylevelét stb. Az Apáczai Csere János hivatalos írásai közül három került a látogatók szeme elé: kettővel fejedelmi támogatást kér a kolozsvári református iskola fenntartásához, egy pedig az 1656-os kolozsvári székfoglaló beszéde.

Ősz Sándor Előd levéltáros megerősítette, hogy folyamatban van korszerű felszerelésű, saját, egész Erdélyt lefedő gyűjtőlevéltáruk létrehozása, amely egyaránt szolgálja majd a kutatómunkát, és biztonságos feltételekkel a nagyközönség érdeklődését.
Ö. I. B.
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 07:18 | 13 Septembrie, 2013

Lásd a(z) "Szabadság" újságban megjelent cikket itt.

 
Nyomtatóbarát verzió
KÉPZŐMŰVÉSZEK
... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság díjazottjai »
A Kolozsvár Társaság dokumentumai »
GYORSKERESÉS »
 
Newsletter
Név
Email
 
   
 © Gaudeamus Librarium designed by Robilix WEB