Intro Intro
KT tevékenysége      KT felépítése      Kapcsolat     Tagok      Médiapartnerek Magyar verzio English version
Aktuális hirek »
A Kolozsvár Társaság rendezvényei »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság kiadványai »
..... lásd tovább 
Kolozsvári... »
..... lásd tovább 
Galériák »
..... lásd tovább 
Irások »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság állandó kiállitásai »
..... lásd tovább 
Kulturális rendezvények »
..... lásd tovább 
Linkgyűjtemény »
..... lásd tovább 
Események »
..... lásd tovább 
 
Forum !
Forum » Galériák » Quadro Galéria

vissza
2013. június 17. - Kolozsi Tibor fontosság:
MEGTESTESÜLÉS címmel Kolozsi Tibor szobrászati kiállítása nyílik meg ma, június 17-én, délután 6 órakor a Quadro Galériában (Jókai/Napoca utca 2–4. szám, I. emelet, 64). A kiállítást megnyitja Mircea Oliv és Németh Júlia. A tárlat július 5-ig látogatható.
 
   
 
 
beirta: Horváth László - 14:16 | 16 Iunie, 2013

Lásd a(z) "----- Még több fotó ----" újságban megjelent cikket itt.
 

2013. június 19. - Megtestesülés: Kolozsi Tibor szobrászati kiállítása a Quadro Galériában
Az erdélyi művészeket bemutató sorozatba illeszkedik az a kiállítás, amely hétfőn délután nyílt meg a kolozsvári Quadro Galériában, és amely ezúttal Kolozsi Tibor szobrászművész alkotásait helyezi előtérbe. Bevezetőjében Székely Sebestyén György, a galéria vezetője kiemelte Soó Zöld Balázs szerepét a projekt beindításában és megvalósításában. A Megtestesülés címet viselő tárlat megnyitóján Németh Júlia és Mircea Oliv műkritikusok méltatták a kiállítás anyagát és Kolozsi munkásságát. Ugyanezzel a címmel jelent meg a Quadro Galéria által kiadott igényes katalógus is.
Németh Júlia elmondta: már kezdettől fogva figyelemmel kísérte Kolozsi Tibor pályájának alakulását. Kiemelte: a művész a plasztika nyelvére ülteti át az őstörténet és a mitológia kimeríthetetlen kincsestárát, méghozzá a legmeggyőzőbb, a leghitelesebb módon, ez pedig új, meditációra sarkalló vizuális struktúrák megteremtését eredményezi. A műkritikus szerint Kolozsi alkotóművészetében fontos szerepet töltenek be a portrék. – A szobrászi adottságok próbakövének tekinthető arckép viszont korántsem egyfajta bizonyítási szándékból került túlsúlyba s nyert formát a legkülönbözőbb anyagban, kőben, vasban, bronzban. A formai bravúrokon túl nála a portré az elmélyülés, az absztrahálás és általánosítás olyan lehetőségét teremti meg, amellyel a szobrász különböző alkotói periódusaiban különbözőképpen élt – magyarázta. Hozzáfűzte: az életműben ugyanakkor különös hangsúlyt kap a szakralitás is.

Kolozsi Tibor különleges művészi adottságaira idejekorán felfigyelt a szakma, mondta Németh Júlia, így már 1992-ben Bukarest-nívódíjjal tüntették ki, amelyet aztán többek között a Budapest Artexpo-díj, a Barabás Miklós Céh nívódíja és az EMKE Szolnay Sándor-díja követett, „hogy aztán 2011 márciusában, mindössze 45 évesen, megkapja a legnagyobb szakmai elismerést jelentő Munkácsy-díjat”.

Mircea Oliv műkritikus szerint Kolozsi radikálisan különbözik minden nemzedéktársától és szinte minden szobrásztól. Mint mondta, a 19 kiállított alkotást valamiféle speciális perspektívából, a Magister Ludi szemszögéből kell figyelni.
– Az ő művészi egyénisége mindig egy szintézisben teljesül ki, egy olyan harmóniában, amely az ellentétek ütközéséről szól – a múlt és jövő, a hagyomány és a fejlődés, az intuíció és az intelligencia, a mágikus és a reális konfliktusáról – s ez azzal az érzéssel tölti el a nézőt, hogy a szobrász az „anarchistát” és a „monarchát” egyaránt megtestesíti, s egyszerre száll szembe a jelennel és prófétál.

Kolozsi szobrászata komplex formákat mutat be, struktúrákat és rendezetlenségeket, amelyeket az egymás ellen ható erők játéka formál – hangsúlyozta Mircea Oliv.

A kiállítás alkalmával katalógust is kiadott a galéria.

Kolozsi Tibor kiállítása július 5-ig látogatható a Quadro Galériában (Jókai/Napoca utca 2–4. szám, I. emelet, 64.).
KÖLLŐ KATALIN
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 04:10 | 19 Iunie, 2013

Lásd a(z) "Szabadság" újságban megjelent cikket itt.

2013. június 25. - Részeiben az egész
Kolozsi Tibor kiállítása a Quadro Galériában

Georges Braque szerint a művészetben csak az ér valamit, ami megmagyarázhatatlan. Akár a mindenkori avantgárd összegzése is lehetne ez a tömör megfogalmazás, amit Kolozsi Tibor Quadro galériabeli legújabb, egyéni tárlata juttatott eszembe. Az a 19 szobrot tartalmazó arcképcsarnok, amely évezredek hangulatát sugallva villantja fől egy ízig-vérig kortárs művész alkotói habitusát. Azt az őserőt, amelynek birtokában Kolozsi Tibor, szimbolikusan szólva, szinte egész regényt képes egyetlen mondattöredékbe sűríteni. Hiszen ezek a tömörségükben, formai-gondolati-érzelmi telítettségükben már szinte perzselő plasztikák éppen attól az egyetlen szobrászi „tollvonástól”, attól a bizonyos megmagyarázhatatlantól válnak egyedivé, felejthetetlenekké.
Mert ugyan mi más lenne, ha nem megmagyarázhatatlan, ahogyan egy lehunyt szempárt megjelenítő arcrészlet (Ballada) vagy az ajak vonalával harmonizáló arcmetszet (Vízesés) a maga teljességében hat, villantja föl viselője-alkotója egyéniségét. S ez a balladai tömörségű, leegyszerűsített formáinak tökélyével már valósággal kérkedő, látszólag tovább szinte nem is tömöríthető – bár erre a következő tárlatok adják majd meg a választ –, fogalmazásmód jellemzi valamennyi alkotását. Azokat a portrékat és portrékompozíciókat, amelyek mindössze néhány, alapvető alkotóelem – szem, ajak, hajtincsek, arcszőrzet vagy fejfedők – hangsúlyos megjelenítésével érzékeltetik a lényeget. Azt a mágikus légkört, amelyet ezek az évezredek homályából előtörő archetípusok, vagy konkrét személyiségjegyekkel felruházott társaik sugároznak magukból.
Részeiben az egész – mondhatnók a kiállított munkákkal kapcsolatba –, sőt talán még annál is több. Az egymással harmonizáló, vagy éppenséggel feleselő önálló entitás-részletek egyetlen, szerves egésszé lényegülő művészi megjelenítése, amilyen például az Együtt a Múzsával realisztikus elemeket felvillantó, puritánságában is lírai hangvételű megfogalmazása, vagy a kétarcúságában egységgé formált Káin és Ábel, a jó és a rossz megtestesítője, az örök ember prototípusa.

Részeiben az egész mondhatnám az Ébredés címet viselő minimális eszközökkel érzékeltetett arcszeletre boruló kézről, a csengő-bongó hajfürtjeibe Rejtőzködő, megejtően lírai profilról, a jelképes mesterjegyekkel ellátott Mágus veséző tekintetéről, a Betyár méreteiben is monumentális torzójáról vagy a sajátos allegóriaként fejjel lefelé állított, meredt tekintetű Kardnyelőről. Ami pedig a Jelenlétet illeti, az a legmagasabb fokú általánosítás szenvtelenségébe burkolt, mindenkori portrékoncentrátum 21. századi változata. Sajátossága a művészettörténeti szempontból sem ismeretlen, minden szögből egyaránt ránk néző szem.
Érdekes megfigyelnünk a játékosság jelenlétét Kolozsi Tibor alkotóművészetében. Még a régebbi, biblikus tematikákban is fel-felbukkant olykor egy-egy, erre utaló jel, nem beszélve a mostani kiállításon is látható, bajszát pödrő Hercegről,

A régi korokat idéző portrék többsége azonban az archaizáláson túl az arckifejezések komorságát hangsúlyozza. Ezek hol ismerősen felvillanó jegyek , hol pedig meghatározatlan korok és múltak harcosainak levegőjét árasztják. A robusztus formákat, arcfelületeket kiegészítő, sötéten tátongó rések fokozzák az arckifejezések drámaiságát. A portrék jelzésszerűségét kiemelendő, az arcszőrzet, a hajtincsek, -fonatok is mintegy alkalomszerűen takarják az arc- és fejfelületet.

Érdekes felfigyelnünk a kéznek az arc melletti, fölöttébb gyakori megjelenésére. S bár Kolozsi Tibor művészetétől a spontaneitás sem idegen, sőt talán ez adja meg sava-borsát munkái zömének, a kéz szerepének hangsúlyozása tudatos elemként értelmezhető. Gyakori szerepeltetése által a fej, az ész, a gondolkodás és az ezt gyakorlatba ültető manualitás frigyének szükségszerűségét igyekszik érzékeltetni a művész. Egyébként, ha a portré a szobrászi munka próbakövének tekinthető valami hasonló mondható el a kézről is.

Alkotási periódusának legújabb termékeit felvillantva a művész igyekezett a lehető legsokoldalúbban bemutatkozni. Ilyenformán a klasszikus hangvételű Szeplőtelentől a talán legtöbb megmagyarázhatatlant, tartalmazó Megtestesülőig terjed a skála. Utóbbi szigorúan éles, geometriai alakzatokba sűrített vágott felületeivel, s a vonások, az arckifejezés majdhogynem lírába hajló, megejtő expresszivitásával, egy újra álmodott valóságszelet-koncentrátummal tesz tanúbizonyságot alkotója emberszeretetéről, mélységes humanizmust árasztó, szobrászi ars poeticájáról. Spontaneitás és célratörő, tudatos szerkesztés-megfogalmazás, tömörségükben pattanásig feszülő, minimálisra redukált, átfogó formák és maximálisan kidolgozott részletek, rendszerelvű megközelítés és életízű variáció, az ellentétpá­rok harmóniája... és sorolhatnám tovább a jellemzőket. A lényeg azonban mégis abban rejlik, ami megmagyarázhatatlan: ami egyedivé, összetéveszthetetlenné, ami kimagaslóvá teszi Kolozsi Tibor művészetét. És akkor győzőtt Georges Brague, mert a „művészetben csak az ér valamit, ami megmagyarázhatatlan.” Legalábbis pillanatnyilag.
NÉMETH JÚLIA
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 11:27 | 25 Iunie, 2013

Lásd a(z) "Szabadság" újságban megjelent cikket itt.

2013.06.18. - Kolozsi Tibor alkotásaiból nyílt kiállítás Kolozsváron
„Mind a 19 mű allegória, az emberiség allegóriája, Kolozsi radikálisan különbözik minden szobrásztól és valamennyi nemzedéktársától, hihetetlen képessége van arra, hogy az anyagban egyszerre lássa a pozitívot és a negatívot” – méltatta Kolozsi Tibor kolozsvári szobrászművész hétfő este, a kolozsvári Quadro Galériában megnyílt tárlatát Mircea Oliv román műkritikus.
A Mátyás-szoborcsoport restaurátoraként is ismert művész Megtestesülés című egyéni kiállításának megnyitóján Székely Sebestyén György a Quadro Galéria tulajdonosa köszöntötte a nagy számú közönséget. Elmondta: az általa vezetett galériában ez mindössze a második szobrászati kiállítás. Ezúttal a tárlathoz katalógust is készítettek az IDEA nyomdával közösen, a tárlat megrendezésében pedig a kolozsvári magyar főkonzulátus volt a partnerük.

A tárlat anyagát Németh Júlia kolozsvári műkritikus méltatta. Kifejtette: Kolozsi bronzból készült kis szobrai mitológiai ihletettségűek. „A művész a plasztika nyelvére ülteti át az őstörténet és a mitológia kimeríthetetlen eszköztárát. Méghozzá a legmeggyőzőbb, leghitelesebb módon. Az eredmény: új, meditációra sarkaló vizuális struktúrák megteremtése” – fogalmazott a műkritikus. Hozzáfűzte: a portrék esetében Kolozsi látszólag archaikus jegyekkel ruházza fel alkotásait ugyanakkor ezek egyben modern alkotások is: „időtlenségükben, kor- és stílusfölöttiségükben jelentenek újat”. Németh szerint Kolozsi életművében különös hangsúlyt kap a szakralitás, amely többek között az Áldás című alkotáson érhető tetten. Németh Júlia ugyanakkor Kolozsi Tibor egész eddigi pályafutását is méltatta. Emlékeztetett: 1992-ben Bukarestben nívódíjjal tüntették ki, amelyet többek közt a Budapest Artexpo-díj, a Barabás Miklós Céh nívódíja és az EMKE Szolnay Sándor-díja követett. Végül 2011 márciusában megkapta a legnagyobb szakmai elismerésnek számító Munkácsy-díjat is.

Mircea Oliv a metamorfózist nevezte annak az alapvető játéknak amelyet Kolozs Tibor űz. Mint részletezte: a rend és a jelentés kategóriájával játszik Kolozsi, művei világosan megmutatják, hogy alkotójuk több művészi eljárást, technikát is tökéletesen ural. Kolozsi Tibor megköszönte a méltatásokat. „Olyat hallottam ma magamról, amiről nem volt tudomásom, de ezek után a magamévá teszem” – viccelődött a kolozsvári képzőművész.
Kiss Előd-Gergely
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 17:42 | 29 Iunie, 2013

Lásd a(z) "Krónika" újságban megjelent cikket itt.

Kolozsi Tibor: Megtestesülés
Június 17-én nyílt meg a kolozsvári Quadro Galériában Kolozsi Tibor szobrászművész Megtestesülés című kiállítása. Ennek létrejöttéről, tematikájáról, szakmai titkairól faggatta a mestert és a galériavezetőt a Kolozsvári Televízió munkatársa.
    
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 22:48 | 23 Iulie, 2013

Lásd a(z) "Erdélyi Figyelő" újságban megjelent cikket itt.

 
Nyomtatóbarát verzió
KÉPZŐMŰVÉSZEK
... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság díjazottjai »
A Kolozsvár Társaság dokumentumai »
GYORSKERESÉS »
 
Newsletter
Név
Email
 
   
 © Gaudeamus Librarium designed by Robilix WEB