Intro Intro
KT tevékenysége      KT felépítése      Kapcsolat     Tagok      Médiapartnerek Magyar verzio English version
Aktuális hirek »
A Kolozsvár Társaság rendezvényei »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság kiadványai »
..... lásd tovább 
Kolozsvári... »
..... lásd tovább 
Galériák »
..... lásd tovább 
Irások »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság állandó kiállitásai »
..... lásd tovább 
Kulturális rendezvények »
..... lásd tovább 
Linkgyűjtemény »
..... lásd tovább 
Események »
..... lásd tovább 
 
Forum !
Forum » Kulturális rendezvények » Kolozsvári Magyar Főkonzulátus

vissza
2013. április 10. - Antal-Tövissi Anna kiállítása fontosság:
Az est házigazdája Magdó János főkonzul.

A kiállított műveket méltatja Németh Júlia műkritikus és Kiss László-András művészettörténész.
Az este zenei aláfestéséről a Classis együttes gondoskodik.
A bemutató helyszíne: a Főkonzulátus rendezvényterme (Kolozsvár, Főtér 23, a belső udvarban)
Időpont: 2013. április 10., 18.00 óra
 
    
 
 
beirta: Horváth László - 08:48 | 08 Aprilie, 2013

Lásd a(z) "---- Több fotó ----" újságban megjelent cikket itt.
 

2013. április 12. - Kiállítás-megnyitó Antal-Tövissi Anna munkáiból

Első alkalommal került sor kiállítás-megnyitóra a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus főtéri rendezvénytermében, amely néhány éve az egykori esperesi hivatalban működő Gy. Szabó Béla Galéria helyszínéül is szolgált. A szerda délutáni rendezvényen Antal-Tövissi Anna munkáit láthatta a közönség, akit Németh Júlia műkritikus ajánlott a házigazda szerepét betöltő Magdó János főkonzul figyelmébe.
A Ferenczy Miklós és felesége által működtetett Gy. Szabó Béla Galéria az évek során több mint száz kiállításnak adott otthont, az itt jelen lévők közül sokan emlékeznek még ezekre az eseményekre, idézte fel a műkritikus a helyszínhez kapcsolódó emlékeit. – Premierként könyvelhetjük el ezt a mai eseményt, ami tulajdonképpen egyfajta visszatérést is jelent a régi funkcióhoz. Antal-Tövissi Anna a Barabás Miklós Céh, Székely Géza képzőművész-tanár és Tosa Szilágyi Katalin festőművész felfedezettje, első kiállítása a Barabás Miklós Galériában volt, nem véletlen tehát, hogy őt javasoltam a főkonzul úr figyelmébe, amikor a tanácsomat kérte – magyarázta Németh Júlia.

Mivel a szándék szerint fiatal képzőművészeknek szeretnének kiállítási lehetőséget biztosítani, a tárlat megnyitására szintén fiatal, pályakezdő művészettörténészt kértek fel, Kiss László András művészettörténész személyében.

– Amikor 2008. Március 8-án a L’Osservatore Romano vatikáni folyóiratban nyilvánosságra hozták, hogy a 7 főbenjáró bűnhöz hozzárendelnek 7 társadalmi bűnt, Antal-Tövissi Anna kapva kapott a tematikán, hatalmába kerítette annak fájdalmas aktualitása, mélysége, sokrétűsége – emelte ki a művészettörténész a kiállítás anyagát képező munkák megszületésének történetét. A méltató szerint a képzőművész alkotásai „őszinték, tömörek, lényegre tapintók és merészek”.

A megnyitón közreműködött a Classis együttes, és sor került a kiállított munkák által ihletett animációs film vetítésére is.
(köllő)
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 05:48 | 12 Aprilie, 2013

2013. április 16. - Formavariációk az erőszakról

Mélyenszántó, mellbevágó képi megnyilatkozás elrettentő bűnökkel szennyezett világunkról – röviden így összegezhetném mindazt, amit a fiatal grafikusművész, Antal-Tövissi Anna érzelmi hozzáállástól fűtött, kíméletlen éleslátással és művészi képzelőerővel tár elénk Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának Főtér 23. szám alatti rendezvénytermében megnyílt kiállításán.
Megrázó képsorok érzékeltetik az arctalan erőszak következményeit. Esetében az arctalanság olyan stílusalakzat, irodalmi hasonlósággal élve állandó jelző, amely nemhogy enyhítené, hanem éppen ellenkezőleg, súlyosbítja a mondanivalót. A bűn immár nem egyetlen konkrét személyhez kötődik, hanem általánosul, az utolérhetetlen, megfoghatatlan arcnélküliségbe torkollik.

Szenvelgésnek, olcsó hatásvadászatnak nyoma sincs ezekben az őszinte véleménynyilvánításból-kitárulkozásból fakadó művészi megnyilatkozásokban.

Modern világunk rákfenéi, a környezetszennyezés, a harácsolás, az élvhajhászat, az élet elleni bűncselekmények sajátos megvilágításban jelennek meg grafikai lapjain. Képes kegyetlenségében is felmérni a sorsot, harmonikusan hangolt színekkel disszonáns, ellentétes dinamikára felépített figurákat, formavariációkat, tartalmakat érzékeltetni.

Egyedi formalátása, manualitása a kézi rajztól a számítógépes grafikáig terjedően ötvözi a klasszikus és a modern technikák nyújtotta lehetőségeket, és teremt hatásosan újszerű grafikai nyelvezetet. Hogy aztán ebbe a valós elemekre épített, de a mozgást mozdulatlanságba merevített grafikai világba a modern technika segítségével életet leheljen, mozgásba hozza az állóképeket. S megszülessen az animáció, amely egyfajta logikai-érzelmi kronológia alapján fűzi egybe a látvány- és érzelemfoszlányokat, teremti meg a részeiből felépített, majd ismét részeire hulló egész egymást feltételező, organikus kapcsolatát.
NÉMETH JÚLIA
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 07:44 | 16 Aprilie, 2013

2013. április 16. - Bűnök

Így tudom kifejezni magam – válaszolta Antal-Tövissi Anna, mikor megkérdeztem tőle, mit jelent számára a művészet, pontosabban az ő művészete. A fiatal alkotóművész, aki tanulmányait Kolozsváron az Apáczai Csere János líceumban kezdte, majd a Képzőművészeti Egyetem grafika szakán államvizsgázott, és szerzett mesteri diplomát, megfogalmazta – talán a lehető legegyszerűbb és legérthetőbb módon – a művészet és a művészek hajtóerejét. Gondolatai grafikáiban keltek életre, konkretizálódtak képi valójukban. Erről árulkodtak Arcok és Bűnök című egyéni tárlatai, valamint hazai és külföldi csoportos kiállításokon bemutatott munkái.
Amikor 2008. március 8-án a L’Osservatore Romano vatikáni folyóiratban nyilvánosságra hozták, hogy a 7 főbenjáró bűnhöz hozzárendelnek 7 társadalmi bűnt, Anna kapva kapott a tematikán, hatalmába kerítette annak fájdalmas aktualitása, mélysége, sokrétűsége. A 7 társadalmi bűn hatására készült, és itt kiállított művek előző munkáihoz képest radikális változást jelentenek. Míg az Arcok sorozat hagyományos, harmonikus világát klasszikus grafikai módszerekkel teremtette meg, addig az összesen körülbelül 35 munkát magába foglaló Bűnök sorozatnak csupán a kiinduló pontját képezik a klasszikus eljárások (kézi rajz, fotók), hogy aztán a modern, számítógépes technika vegye át a főszerepet, és vezessen el a tárlatot összegző végtermékig, egy 2D-s, Anna szavaival élve metamorfózis jellegű animációig.

A bűnök: környezetszennyezés, obszcén gazdagság, génmanipuláció, abortusz, társadalmi igazságtalanság, drogfogyasztás és pedofília. Érzékeny reakciót kiváltó, kényes témák, ugyanakkor veszélyesek is a művész számára, mert ha nem sikerül lényegükben megjeleníteni e bűnök jellegét, visszataszítóságát, akkor a művek és maga az alkotó tűnhet álszentnek, képmutatónak, esetleg naivnak. Amint azt a tisztelt meghívottak is láthatják, esetünkben ennek a veszélye nem áll fenn. Anna képei őszinték, tömörek, lényegre tapintóak és merészek.

Nézzünk meg közelebbről néhányat közülük. A génmanipulációt ábrázoló képek megcsonkított, kifacsart, szétszedett és utólag rosszul összerakott női testeket ábrázolnak. Majdnem monokróm, sötét színviláguk nyomasztó hatást kelt, míg a műanyagszerű, mosolygós arcú, illetve arctalan figurák a természetes szépséget mesterségesre cserélő kísérletek elrettentő hatásaira, a nőkre nehezedő társadalmi nyomás visszásságaira hívják fel a figyelmet.

A társadalmi igazságtalanság sorozatban megrajzolt gubanc mintha azt sejtetné: az ember telhetetlensége miatt saját vesztébe rohan. A barnás, lilás színhatások hol beleolvadnak a háttérbe, hol erőteljesen elütnek tőle. Az igazságtalanságot megtestesítő alak propagálni látszik a kétségbeesett társadalmat, de ugyanakkor drótokkal és kötelekkel szabadságát veszi el tőle. A legérzékenyebb téma számomra a pedofília. Ez esetben is nagyon tudatos a képek felépítése, egymásutánja. A két, gyermekeket ábrázoló rajz erős kontrasztban van egymással. Míg az elsőn ártatlan, boldog gyermekábrázolásokat látunk, a másodikon már, az Edvard Munch Sikoly című festményén megjelenített figurára emlékeztető alakokat észlelhetünk. Az ezt követő képen pedig a mohó, mindent megkaparintani akaró kezek már előre vetítik a központi alkotást, amelyen erőteljes lila háttérből látszik kiugrani a sötét színhatású, meztelen test, amint magához szorítja a hangsúlyosan világos színnel ábrázolt gyermek figurákat.

Így jutunk el végül a 2D-s animációhoz. Amint már említettem, ez egy metamorfózisszerű mozgókép, amelynek a körülbelül 35 grafika szolgál alapul. A frame by frame technikával készített videó, ami szerint a képek majdnem állandó mozgásban vannak, nagyon dinamikus. Egy másodperc 24 képkockából áll, így az animáció elkészítéséhez, valamint az áttűnéses hatás eléréséhez körülbelül 5000–6000 fotogrammra volt szükség. Ezeket mind külön-külön rajzolta meg a művész, bebizonyítva egyúttal a régi mondást, miszerint jó munkához idő kell.

Minél könnyebben tud elmagyarázni, ábrázolni, átadni valamit az ember, annál jobban érti, érzi azt a valamit. Az alkotások elkészítéséhez Anna sokat dokumentálódott könyvekből, filmekből illetve képzőművészeti alkotásokból. Kedvenc művészei az apokaliptikus képeket ábrázoló Hieronymus Bosch, a realista Honoré Daumier; a szürrealista, absztrakt világkép megteremtői, Otto Dix, Max Ernst, illetve Salvador Dalí valamint a „Napút festő” Csontváry Kosztka Tivadar. Részletes tanulmányozásuk ellenére csupán ihletésről beszélünk, korántsem utánzásról; alkotásról, nem másolásról. Anna kisebb méretű művei, amelyek előtanulmányoknak is tekinthetőek a 7 főmunkához, képzett rajztudásról árulkodnak, összességükben pedig, egy független művészeti világképet alkotnak.

Elhangzott 2013. április 10-én, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa rendezvénytermében, a kiállítás megnyitóján.
KISS LÁSZLÓ-ANDRÁS
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 07:49 | 16 Aprilie, 2013

Lásd a(z) "Szabadság" újságban megjelent cikket itt.

Antal-Tövissi Anna kiállítása

A 7 főbűnhöz kapcsolódó tematikát dolgoz fel Antal-Tövissi Anna grafikusművész -- ezekből az alkotásokból nyílt kiállítás Kolozsváron, a magyar főkonzulátuson. A fiatal művész összegzésként animációt is készített a témában. A grafikákat Németh Júlia műkritikus és Kiss László-András művészettörténész méltatták. Az est házigazdája Magdó János főkonzul volt, a zenei aláfestést a Classis együttes biztosította.
    
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 20:31 | 21 Aprilie, 2013

Lásd a(z) "Erdélyi Figyelő" újságban megjelent cikket itt.

Modern bűnök
A klasszikus hét társadalmi főbűnhöz társította napjaink modern bűneit Antal Tövissi Anna grafikusművész, akinek kiállítása egy hónapig látogatható Kolozsváron, a magyar főkonzulátus rendezvénytermében, a Főtér 23-as szám alatt. A grafikák régebben készültek, most pedig egy animáció is kíséri a rajzokat.
    
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 21:31 | 21 Aprilie, 2013

Lásd a(z) "Kolozsvári Rádió" újságban megjelent cikket itt.

 
Nyomtatóbarát verzió
KÉPZŐMŰVÉSZEK
... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság díjazottjai »
A Kolozsvár Társaság dokumentumai »
GYORSKERESÉS »
 
Newsletter
Név
Email
 
   
 © Gaudeamus Librarium designed by Robilix WEB