Intro Intro
KT tevékenysége      KT felépítése      Kapcsolat     Tagok      Médiapartnerek Magyar verzio English version
Aktuális hirek »
A Kolozsvár Társaság rendezvényei »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság kiadványai »
..... lásd tovább 
Kolozsvári... »
..... lásd tovább 
Galériák »
..... lásd tovább 
Irások »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság állandó kiállitásai »
..... lásd tovább 
Kulturális rendezvények »
..... lásd tovább 
Linkgyűjtemény »
..... lásd tovább 
Események »
..... lásd tovább 
 
Forum !
Forum » Galériák » Barabás Miklós Céh

vissza
2012. szeptember 06. - MUHI SÁNDOR Kortárs közhelyek fontosság:
MUHI SÁNDOR szatmári grafikusművész, műkritikus, művészpedagógus Kortárs közhelyek című kiállítása nyílik meg szeptember 6-án, csütörtökön du. 5 órakor a Barabás Miklós Céh Farkas/Kogălniceanu utca 27. szám alatti székházában. A grafikus legújabb, frappáns ötletekre épített alkotásait mutatja be. Művészi és tudományos tevékenységének kvintesszenciáját, élettapasztalatait összegzi, foglalja sajátos rendszerbe, egyfajta kaotikus rend titkaiba nyújt bepillantást. A művész nem úszik az árral, nem áll be egyetlen divatos vagy hagyománydivatba illő irányzatba sem. Mer önmaga lenni. Egy kicsit abszurd, egy kicsit groteszk, egy kicsit reális, egy kicsit szürreális, gyakorta absztraktba hajló, de mindenekelőtt muhis.
 
   
 
 
beirta: Horváth László - 20:52 | 02 Septembrie, 2012

Lásd a(z) "---- Több fotót -----" újságban megjelent cikket itt.
 

2012. szeptember 08. - „Abszurd, groteszk, reális, gyakorta absztraktba hajló, de mindenekelőtt muhis”

„Ceruzája és elméje egyaránt éles, kihegyezett, célba találó, akárcsak a sebészorvos szikéje.

Írása és képírása tömör, frappáns, lényegre törő, lényegre tapintó. És kíméletlenül igaz” – mondta Németh Júlia műkritikus csütörtökön délután a Barabás Miklós Céh Farkas utcai székházában, a szatmári Muhi Sándor Kortárs közhelyek című grafikai tárlatának megnyitóján. A grafikusművészként, művészettörténészként, műkritikusként, helytörténészként és művészpedagógusként tevékenykedő Muhi Sándor legújabb, frappáns ötletekre épített alkotásait hozta el a kincses városba, hogy bepillantást nyújtson az itt élőknek sajátos és különleges művészi világába, amely semmihez nem hasonlítható: „egy kicsit abszurd, egy kicsit groteszk, egy kicsit reális, egy kicsit szürreális, gyakorta absztraktba hajló, de mindenekelőtt muhis”.

– Úgy tűnik, spekulatív, hosszas meditáció eredménye ez a sorozat. Muhi filozofikus alkat, művészi és tudományos tevékenységének kvintesszenciáját, élettapasztalatait összegzi, foglalja előre kigondolt, már szinte tudományos precizitással megtervezett, sajátos rendszerbe – hangsúlyozta Németh Júlia. Mint mondta, különleges gondolati mélységekig merészkedő filozófia jellemző a sorozatra, amelytől ugyanakkor a humor, a szatíra és az öniróniával átitatott szarkazmus sem áll messze. Nyakkendő című munkáját például a következő „magyarázattal” látta el Muhi: „A tévhittel ellentétben sohasem mi választjuk a nyakkendőt, hanem a nyakkendő választ minket. A jól értesültek szerint ez a megállapítás csak az élettársra érvényes, szerintem nem. Ezt szeretném a munkám segítségével meggyőzően és végérvényesen bebizonyítani”.

A grafikai lapokon megjelenő használati tárgyak – írószerek, könyvek, betűk, pillepalackok, nyakkendők, kulcsok, táskák stb. – mellett ott találjuk a vonalakat és a fonalakat, – „szándékosan összekuszáltan és laza oldásban” –, valamint az emberi kézt, „a nagy manipulátort, amely mindent összebogoz és mindent megold, s amely megvalósítja a látszólagos lehetetlent, a kaotikus rendet”, tette hozzá méltatásában a műkritikus.

Muhi Sándor kiállítása szeptember végéig látogatható a Barabás Miklós Céh galériájában, a Farkas / Kogălniceanu utca 27. szám alatt, a következő program szerint: hétfőn és pénteken 11 és 13, valamint szerdán 16 és 18 óra között.
FERENCZ ZSOLT
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 05:52 | 08 Septembrie, 2012

2012. szeptember 14. - Muhi Sándor kortárs közhelyei
Szeptember 6-án Kolozsváron, a Barabás Miklós Céh galériájában nyílt meg Muhi Sándor Kortárs közhelyek című kiállítása. Németh Júlia műkritikus az itt kiállított anyagról beszélve méltatta a szatmári grafikus, író, műkritikus munkásságát. Az alábbiakban ezt közöljük.

Ceruzája, elméje egyaránt éles, kihegyezett, célba találó, akárcsak a sebészorvos szikéje. Írása és képírása tömör, frappáns, lényegre törő, lényegre tapintó. És kíméletlenül igaz. Az igazság pedig gyakorta fájdalmas. Mert mik is vagyunk valójában? Robotok — válaszol kortárs közhellyel az éles elméjű, ceruzájú művészember, azaz Muhi Sándor szatmári grafikus, író, műkritikus — „a kor, a tárgyak, a körülmények, a társadalom, az elvárások robotjai. Ez mélységesen igaz, de nagyon csúnyán hangzik.” Nem így a zengzetes Politika — legalábbis szerinte — hiszen „sokan egészen jól megélnek abból térségünkben is, hogy tájékozatlan, befolyásolható embereket szépen csomagolt semmikkel kecsegtetnek.”

Muhi Sándortól eme szépen csomagolt semmi olyan távol áll, mint maga a szócséplés. Írói és grafikai értelemben egyaránt. Mert mit is kínál nekünk a művész Kortárs közhelyek című kiállításával? Önmagát. Egyedi művészi világát. Ami fölöttébb sajátos és különleges. A művész — bevallása szerint — nem úszik az árral, nem áll be egyetlen divatos vagy hagyománydivatba illő irányzatba sem. Mer önmaga lenni. Egy kicsit abszurd, egy kicsit groteszk, egy kicsit reális és egy kicsit szürreális, olykor még talán absztraktba is hajló, de mindenekelőtt muhis.

„Én csak dolgozom, aztán ilyenek sikerednek belőle” — nyilatkozta egy, néhány évvel ezelőtt készült riportban. Csakhogy ez a sikeredés még véletlenül sem egyfajta hazardírozás, össze-vissza próbálkozás vagy éppenséggel szerencsés véletlenek sikeres egybeesésének következménye. Ellenkezőleg, több évtizedes komoly munkára és tapasztalatra alapozott művészi hitvallás eredménye. Aminthogy az itt kiállított anyag is. Muhi Sándornál ugyanis a véletlen, az esetlegesség, legalábbis kortárs közhelyei esetében, vajmi kevés szerephez jut.

Úgy tűnik: spekulatív, hosszas meditáció eredménye ez a sorozat. Alkotója frappáns ötletekre épít ugyan, ezek az ötletek azonban korántsem a semmiből születnek. Muhi filozofikus alkat, művészi és tudományos tevékenységének kvintesszenciáját, élettapasztalatait összegzi, foglalja előre kigondolt, már szinte tudományos precizitással megtervezett, sajátos rendszerbe. Miáltal hármas egységbe vont megállapítások akkurátusan, olykor egyenesen mértani pontossággal szőtt hálójába nyerünk betekintést. Olyan grafikai jelrendszerbe, amelynek eszköztára majdhogynem banálisan egyszerű, hatásmechanizmusa viszont annál összetettebb, sokrétűbb. Ez a kettősség, ez a látszólagos közhelyekből táplálkozó, de különleges gondolati mélységekig merészkedő filozófia vonul végig az egész sorozaton. És sajátos módon ettől a filozófiától a humor, de még inkább talán a szatíra, sőt az öniróniával fűszerezett szarkazmus sem idegen. Íme például a Nem látok, nem hallok, nem beszélek című munka. Szövege: „ A kötelet állítólag mi magunk hozzuk, ennek minőségével, hosszúságával, színével kapcsolatban azonban további utasításokat várunk. Addig is nagyon bátornak és mindenre elszántnak érezzük magunkat. Természetesen.” Vagy egy másik, a Vacsora: „Nagyon fontos, hogy vacsora végeztével maradjon valami a tányéron, mert ez mindig a folytatás, az újrakezdés lehetőségével kecsegtet. Az önámításnak kifinomult módjai vannak, ezek kreatív kamatoztatása már majdnem művészet. Majdnem.”

Képírott és írott szöveg társul egy-egy alkotáson, tartalmilag formailag egymásba olvadva, egymást erősítve. A harmónia tökéletes. A grafikai lapok szereplői írószerek, betűk, könyvek, nyakkendők, pillepalackok, csavarok, kulcsok, lakatok, tányérok, táskák, a mindennapok elengedhetetlen tartozékai. És vonalak, fonalak — szándékosan összekuszáltak és laza oldásban lévők. Főszerepben pedig ott a kéz, a nagy manipulátor, amely mindent összebogoz és mindent megold, amely a gyermekrajzok bájos spontaneitását egybeszerkeszti a geometria szigorával, amely megvalósítja a látszólagos lehetetlent, a kaotikus rendet. Ez a kézzel kezet kreált mű-kéz pedig majdhogynem önálló életre kel: felöltözteti a gondolatot, testet, formát ad az ötletnek.

Muhi Sándor grafikus, műkritikus, rajztanár, helytörténész és szívvel lélekkel szatmári. A szatmári művelődési élet kiváló ismerője, szervezője, irányítója. Mondhatni beleszületett ebbe a státusba, hiszen mindkét nagybátyja rajztanár volt: Muhi István Szatmáron, a jeles festőművész, Mohy Sándor pedig szatmári tanárkodását követően a kolozsvári képzőművészeti főiskolán. Ilyen háttérrel könnyű betörni a művelődési életbe, mondhatnánk. De azt is, hogy ilyen háttérből kitörni és önmagára találni, sajátosan egyéni világot teremteni nem könnyű. Muhi Sándornak azonban sikerült.
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 05:21 | 14 Septembrie, 2012

Lásd a(z) "Szatmári Friss Újság" újságban megjelent cikket itt.

Muhi Sándor a Barabás Miklós Céh galériájában Kolozsváron
Kortárs közhelyek címmel látható kiállítás Kolozsváron, szeptember végéig, a Barabás Miklós Céh Farkas utcai galériájában.

A művész Muhi Sándor szatmárnémeti alkotó, s a név hasonlatossága is elárulja, hogy szoros kapcsolatban áll Mohy Sándor 2001-ben elhunyt festőművészünkkel, kinek unokaöccséről van szó. A tehetség a családban maradt, Muhi Sándor grafikus, művészeti író, kismonográfiák, albumok, helytörténeti írások szerzője, tanár. Kolozsváron ezúttal teljesen új formában mutatkozott meg.
    
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 08:58 | 03 Martie, 2013

Lásd a(z) "Kolozsvári Rádió" újságban megjelent cikket itt.

 
Nyomtatóbarát verzió
KÉPZŐMŰVÉSZEK
... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság díjazottjai »
A Kolozsvár Társaság dokumentumai »
GYORSKERESÉS »
 
Newsletter
Név
Email
 
   
 © Gaudeamus Librarium designed by Robilix WEB