Intro Intro
KT tevékenysége      KT felépítése      Kapcsolat     Tagok      Médiapartnerek Magyar verzio English version
Aktuális hirek »
A Kolozsvár Társaság rendezvényei »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság kiadványai »
..... lásd tovább 
Kolozsvári... »
..... lásd tovább 
Galériák »
..... lásd tovább 
Irások »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság állandó kiállitásai »
..... lásd tovább 
Kulturális rendezvények »
..... lásd tovább 
Linkgyűjtemény »
..... lásd tovább 
Események »
..... lásd tovább 
 
Forum !
Forum » Galériák » STARS Pincegaléria

vissza
2012. augusztus 29. - A STARS Pincegaléria megnyitója fontosság:

Szeretettel meghívjuk a STARS-fotóklub Farkas utcai pincegalériájának a felavatására és az azzal egybekötött kiállításmegnyitóra.
A 2012-es zsoboki tábor fotóanyagából készült kiállítást Németh Júlia művészettörténész nyitja meg.
Az eseményre a Magyar Fotóművészet Napja alkalmából, augusztus 29-én kerül sor, 18 órától (Farkas u. 13-15. sz., kaputelefon 06).
 
    
 
 
beirta: Horváth László - 07:48 | 30 August, 2012

Lásd a(z) "---- Több fotót -----" újságban megjelent cikket itt.
 

2012. augusztus 31. - Pincegaléria nyílt a Farkas utcában

Az idei zsoboki fényképésztábor munkáiból szervezett kiállítással nyitotta meg kapuit a kolozsvári Stars Fotóklub pincegalériája szerdán délután a Farkas utca 13–15. szám alatt. Az Essig Klára és Essig József által kezdeményezett, s lelkes támogatók segítségével létrehozott pincegaléria a fotóklub székhelyeként, valamint nemzetközi tárlatok helyszínéül szolgál a jövőben.

A szép számban egybegyűlteket elsőként Essig Kacsó Klára köszöntötte, majd Németh Júliának adta át a szót. A műkritikus egy tizenhárom évvel ezelőtti eseményt idézett fel: az Essig házaspár ötlete nyomán, az egyház támogatásával jött létre 1999-ben az Evangélikus-Lutheránus Püspökség Reményik Sándor Galériája, amely azóta több nagyszabású beszélgetésnek és kiállításnak adott otthont, a nemzetközi tárlatok mellett pedig erdélyi művészeink – Soó Zöld Margit, Bordy Margit, Gally Katalin, Kovács Géza, Forró Ágnes stb. – munkáit is a nagyközönség elé tárta. Méltatásában Németh Júlia kifejtette: a mostani rendezvény különlegessége az is, hogy a galériát éppen a Magyar Fotográfia Napján avathatják, amely minden bizonnyal számos érdeklődőt vonz az elkövetkező időszakban is. – Az itt látható munkák mindegyike művészfotó, egyediek, egyéniek, nem egy fényképész fogalmazta bele saját magát is a képekbe. Valamennyiüknek sikerült megragadni egy-egy olyan pillanatot, amely a kalotaszegi táj igazát, lényegét mutatja meg nekünk – magyarázta a műkritikus.

Üdvözölte a kezdeményezést Tóth István, a Romániai Fotóművészek Szövetségének elnöke is, és az ország egyik legaktívabb fényképészeti csoportosulásának nevezte a Stars Fotóklubot. Mint mondta, a nagyváradi Tavirózsa Fotóklubhoz hasonlóan, amelynek tagjai 22 év alatt több mint 450 nemzetközi kiállítást szerveztek, a pincegaléria révén a Stars is egyre inkább bekapcsolódhat az országhatárokon átívelő művészeti körforgásba. Az immár harmadik alkalommal megtartott Fotóművészet hónapja fesztivál kivitelezésében vállalt szerepéért a szövetség elnöke Szathmári Pap Károly-emlékplakettet nyújtott át Eugen Moritz fotóművésznek és Mircea Albunak, az Art Image Egyesület elnökének.

Bálint Zsigmond, a Marosvásárhelyi Fotóklub elnöke megjegyezte: a zsoboki tábor résztvevői elsősorban azoknak a kalotaszegi embereknek tartoznak köszönettel, akiknek a portáikra bekopogtak, akik szeretettel fogadták őket, mint mondta, „tekintetükből visszasugárzott a belső énjük, hogy aztán a fényképész szemén keresztül mások is megismerjék Kalotaszeg mai arcát”.

– Az élet hírnökei ezek a munkák: amellett, hogy a valóságot rögzítik, és időtálló üzeneteket hordoznak, ott van mögöttük a fényképész szubjektuma, világlátása, aki megörökíti a valóság egyik-másik szeletét – hangsúlyozta Kötő József színháztörténész. Gratulált a galériához Egyed Emese irodalomtörténész és Bitay Levente kolozsvári konzul is, Nagy Béla pedig egy díszes cégtáblát adományozott a fotóklub tagjainak. Az ünnepség zenei programjában közreműködött Vigh Ibolya, a Kolozsvári Magyar Opera magánénekese, Brian Johnston fényképész, teológiai oktató, valamint Terebesi Beáta fuvola-, Oláh Boglárka zongora- és Oláh Mátyás gordonkaművész, Reményik Sándor egyik versét pedig Jancsó Hajnal szavalta el.
F. ZS.
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 02:26 | 31 August, 2012

Lásd a(z) "Szabadság" újságban megjelent cikket itt.

2012. szeptember 04. - Amikor Kalotaszeg beüzen Kolozsvárra


Mintha csak tegnap lett volna: 13 évvel ezelőtt egy áldozatos munkával rendbe tett, patinás, boltíves pincét – kolozsvári viszonylatban premierként – művészeti galériává avattunk, és a hely szelleméhez igazodva Reményik Sándor nevével fémjeleztük.

Az ötlet és annak az evangélikus egyház támogatásával történő megvalósítása az Essig házaspár, Klára és József nevéhez fűződik. Emlékszem azokra a véget nem érő beszélgetésekre, a tervezgetésre, amit aztán a szó legszorosabb értelmében vett úttörő munka, a romos, beázott alagsor rendbetétele és a kiállítások hosszú sora követett. A Barabás Miklós Céhvel karöltve, a Reményik Sándor Művészstúdió égisze alatt a galéria olyan zengzetes művészeti rendezvényeknek adott otthont, mint többek között a pécsi testvérváros szervezte nemzetközi kortárs művészeti kiállítás, a csíkszeredai képzőművészek csoportos jelentkezése, a Balaskó Nándor- és Vetro Artúr-emlékkiállítások, az egyiptomi modern művészeti bemutató, a két, New Yorkban hírnevet szerzett ukrán művész, Alexandr Shwets és Oleg Nedoshytko bemutatkozása, s korántsem utolsósorban olyan kedvelt erdélyi alkotók, mint Bordi Margit, Forró Ágnes, Gally A. Katalin, Horváth Gyöngyvér, Kovács Géza, P. Ütő Erzsébet, Soó Zöld Margit, Terényi Ede, Tompos Opra Ágota egyéni tárlatai, valamint a Zsoboki Alkotótábor terméséből rendezett kiállítások.

Most újabb galériát avattunk, s az ötletadók és kivitelezők szintén Essigék. Saját és művészetbarát szomszédaik pincéjéből teremtették meg, majdhogynem varázsolták elő a Reményik Sándor Művészstúdióból kinőtt Stars fotóklub Farkas utca 13–15. szám alatti székhelyét, az erdélyi kultúra szolgálatába állított, újabb közösségi fórumot. S akár szimbolikus jelentőséget is tulajdoníthatunk annak, hogy erre a kiállítással egybekötött avatóünnepségre éppen augusztus 29-én, a Magyar Fotográfia Napján került sor. Mi több: jubileumi napon, hiszen hivatalosan 10 éve emlékezünk meg arról, hogy 1840 augusztus 29-én készült el magyar földön, a Magyar Tudományos Akadémia elődjének, a Magyar Tudós Társaságnak az ülésén az első fénykép, vagy ahogy akkor nevezték, dagerrotípia. Mindössze egy évre a francia festő, Daguerre zseniális felfedezését követően. Ez a fényérzékennyé tett ezüstözött rézlemezre rögzített kép a Dunát és a Királyi Várat örökítette meg.

Amit pedig most itt, a Stars fotógalériában láthatunk, a jó másfél évszázaddal későbbi utódokat, 21 hazai, anyaországi, szlovákiai és kanadai fotós ötvennél is több munkáját, azok mindegyike Kalotaszegen készült, a Zsoboki Alkotótáborban és környékén.

A valóság, a bennünket körülvevő világ a maga nemében egyedi, tökéletes és megismételhetetlen. A fénykép rögzítheti ugyan annak egy szeletét, azt a bizonyos „fecsegő felszínt”, de a lényeg, „a hallgató mély” attól még nem válik beszédessé. A fényképésznek meg kell teremtenie saját világát, művésszé kell válnia ahhoz, hogy különleges érzékenységével, fogékonyságával, képzelőerejével és nem utolsósorban rendszeralkotó képességével ezt a lényeget egyáltalán megközelíthesse.

S a fotós, a többi művészeti ág művelőihez képest ilyen szempontból ugyancsak nehéz helyzetben van. A műfaj sajátosságaiból adódóan ugyanis őt fenyegeti leginkább a művészi szempontból zsákutcának minősülő másolás veszélye. Mert bármilyen jó minőségű is technikailag egy fénykép, művészivé csak akkor válik, ha az egyszerű leképezésen túl egy új világot is teremt. Ha alkotója saját magát, egyéniségét is képes felvillantani a fotó által. S mindez nem csupán a szigorúan értelmezett művészfotóra, hanem a dokumentum- vagy riportfotóra is érvényes. Hiszen a képi információ is válhat művészi élményforrássá. Nagyon is jellemző lehet például, hogy a fotós éppen mit lát meg a valóságból, s azt hogyan láttatja: milyen beállításban, milyen szögből, milyen fényviszonyok közepette. Számtalan példával igazolható, mennyire fontos szerepet játszik egy-egy munkában a kompozicionális elem, minek következtében az egyedi általánossá minősül, a pillanat történésének rögzítése magára a jelenségre, folyamatra is ráirányíthatja a figyelmet. A releváns tér- és időrészletek egybeolvadásából, a részekből így állhat össze az egész, a fényképész, a pillanat művésze pedig ilyenformán fejezheti ki sajátos képi eszközeivel az igazat is, nem csak a valódit.

Ebből az igaz Kalotaszegből, a tájegység sajátosságaiból, mindennapjaiból kapunk ízelítőt az itt bemutatott művészfotók, tájképek, zsánerképek, portrék által. Fotósaink döntő többségének a tájak és épített tájak, falusi porták lelkét is sikerült felvillantaniuk, azt a felszín mögötti, hallgató mélyet, amely csak értőknek és érzőknek fedi fel titkait. Nem beszélve eme porták emberéről, aki millió ránctól barázdáltan és évtizedek súlya alatt görnyedten vagy ellenkezőleg, éppen szárba szökkenő fiatalságának lendületével kerül közelképbe. Hogy mi mindenről árulkodik egy ábrándosan ragyogó szempár vagy éppenséggel egy gondterhelt arcból előbukkanó, megfáradt, fásult tekintet, arról akár pszichológiai tanulmányt is lehetne írni. Hiszen művészfotókról van szó, lélekábrázolás mindahány.

Kalotaszeg kincsei tárulnak fel előttünk színpompájukban, a népi szépérzék kialakította formagazdagságukban, az évszázadok szűrőjén nemesedett, olykor éppen visszafogottságukban megkapó eleganciájukkal. S bár ezeket a kincseket, a népi építészet remekeit, funkciójukat vesztett háztartási kellékeket, viseletet meg-megnyirbálta ugyan a jelen, az életmódváltozás, a civilizációs ártalom, mindazonáltal úgy tűnik, az értékeknek eme forrása még mindig gazdagon buzog. Annál is inkább, hogy olyan gondos kezek és szemek vigyázzák, mint az itt kiállító művészek és identitását megőrizni óhajtó egész erdélyi közösségünk.
NÉMETH JÚLIA
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 21:15 | 05 Septembrie, 2012

2012.09.2 - STARS Pincegaléria megnyitója
A hit és a kellő alapossággal átgondolt cselekedet, a ’89-es események után adta, új lehetőségek felfedezték Kalotaszeg egyik faluvölgyében levő Zsobokot. Azóta nincs olyan év, mikor ne történne több olyan esemény, amely a Kárpát- medencében élő magyarság bizonyos részét kulturális és morális szempontból ne érintené.

Évszaktól függetlenül a községben mindig van valamilyen esemény, mely bizonyítja Zsobok és az odalátogatók vitalitását.

A siker megerősíti azok tevékenységét, akiknek köszönhető az a nem lanyhuló tenni akarás, ami tulajdonképpen most már több évtizede bizonyítottan létezik.

Ezek közé tarozik az Essig házaspár is. Essig József a maga fáradhatatlan, kitartó, nem lankadó figyelmével kezéből ki nem esik (hál’ Istennek) a filmfelvevő gép vagy a fényképezőgép. Essig Kacsó Klára, aki minden olyan történésre oda tud figyelni, ami a kultúrával, a képzőművészet valamelyik ágával kapcsolatos. Szerintem Ő az, aki rátapint kitűnő érzékkel, melyek azok a plasztikai megnyilvánulások, melyeket érdemes, és kell is támogatni. Ennek köszönhető a majdnem két évtizedes zsoboki festő és fotótáborok megszervezése. Ezeknek az anyagi alapoknak a megszervezése lehetővé teszi, hogy olyan alkotásokat teremtsenek meg, melyek idő múlásával nem vesztenek értékeikből, sőt gazdagítják a Kárpát- medencében élő magyarság tudatvilágát.

Az sem véletlen, hogy egy idő óta rendszeresen ki tudnak állítani a Kolozsvári Állami Magyar Színház és Magyar Opera emeleti csarnokában.

Jó magam, de még sok színházba látogató is megcsodálhatta azokat a műveket, melyek a Zsobokon táborozók, sokszor különböző országokból származó művészek alkottak.

Az Essig házaspár fáradhatatlan találékonyságára jellemző újabb lépésük:

A STARS Pincegaléria megnyitója

Elektronikus postán kaptam a meghívót. Idéznék a meghívó szövegéből: „Szeretettel meghívjuk a STARS- fotóklub Farkas utcai pincegalériájának a felavatására és az azzal egybekötött kiállítás-megnyitóra.

A 2012-es zsoboki tábor fotóanyagából készült kiállítást Németh Júlia művészettörténész nyitja meg…”

Az eseményt felvezető megnyitó beszédében Essig Klára kihangsúlyozva, hogy kettős ünnepen veszünk részt. Ünnepeljük a Magyar Fotóművészet Napját, másrészt a Stars pincegaléria megnyitóját.

Németh Júlia 13 évvel ezelőtti emlékeit eleveníti fel. Akkor szintén egy az evangélikus- lutheránus egyház tulajdonában levő pinceklubban ültek, mely Reményik Sándorról volt elnevezve. Az alapötlet szintén az Essig házaspár ötlete volt. Abban az időben Kolozsváron egyedi ötletnek számított a pinceklub, ahol színvonalas kiállításokat, beszélgetéseket tartottak. (Zárójelben megjegyezném, a püspökváltás nem éppen virágoztatta fel az egyébként jól működő galériát. Cs. F.)

A mostani pincegalériában színvonalas kiállításnak lehetünk a részesei, amely a Kalotaszeg természeti szépségeit, a közösség mindennapjait, népművészeti értékeit foglalja magába. A Zsoboki 2012-es fotótábor anyagát mutatja be.

Németh Júlia szerint minden kiállított felvétel a művészfotó kategóriájába tartozik. Nem véletlen, hogy a fotóművész milyen részleteket emel ki a környező világából, ennek következtében a művek egyediek és egyéniek.

Olyan pillanatot ragadnak meg, mely az adott tájra jellemzőek. Portrék, zsánerképek, tájképek, melyek feltárják a tájegység lényegét.

Tóth István, a Romániai Fotóművészek Szövetségének elnöke kihangsúlyozta, a pincegaléria felavatásával Kolozsváron új fotótörténet, kezdődik, amely az Essig családnak köszönhető. Ezért csodálja ezt a családot. Rövid idő alatt képesek voltak létrehozni, némi támogatással, az STARS- fotóklubot.

A hazai fotómozgalomban a pincegaléria új korszakot jelent. Ebben a Galériában számtalan hazai és nemzetközi fotókiállítás lesz.

Ezáltal, állítja Tóth István, Kolozsvár is belép a nemzetközi fotókiállítások rendszerébe.

Kolozsváron ünnepelték nemrég Szathmári Pap Károly (születési neve) születésének 200-ik évfordulóját. A Román Kormány ekkor törvénybe foglalta „2012 Szathmári Pap Károly éve” legyen.

Kolozsvári fotóművészeket, mint Eugen Moritz-ot és Mircea Albu, az Art Image Egyesület Elnökét Szathmári Pap Károly- emlékéremmel jutalmaztak.

Bálint Zsigmond, a Marosvásárhelyi Fotóklub elnöke szerint: A mai nap ünnep azok számára, akik szeretik a fotográfiát. Majd a fotográfia történetét felidézve, megemlékezett néhány olyan magyar vonatkozású eseményről, mely beírta nevét az egyetemes fotótörténetbe. Kisesszét tartott a fotó és a képzőművészet kölcsönös hatásáról.

Veress Ferencnek köszönhetően, megismerhetjük a XIX. század második felének Kolozsvárát.

Mint zsoboki fotótábor lakók bekopoghattak a zsobokiak portáira, akik szeretettel fogadták. Mindezért köszönet jár.

A fotógráfus szemével vissza tudták adni Kalotaszeg szépségeit. A fotósok a változó falut mutatják be. A mai mezőgazdaságban dolgozó másként gondolkodik, mint régen. Szerinte érdemes lenne a fényképeket digitalizálni, bizonyítva, hogyan látják a fotósok a falut.

Kötő József színháztörténész szerint a kép mögött az alkotóművész szubjektuma van. A fotós megörökíti az élet lényegét. Időtálló üzeneteket tud közvetíteni Kalotaszeg teremtőerejéről, kreativitásáról. A transzilván kreatív erőt tudja megtestesíteni.

A Stars pincegaléria megnyitójának hangulatát színesebbé tették az ez alkalommal fellépett művészek. Jancsó Hajnal Reményik Sándor Kegyelem című versét szavalta. Vigh Ibolya, a Kolozsvári Magyar Opera koloratúr szoprán énekesnője magyar népdalokat énekelt, zongorán kísérte Brian Johnston egyetemi tanár, fotóművész. Terebesi Beáta fuvola, Oláh Boglárka zongora és Oláh Mátyás gordonkaművész játéka rendkívüli művészi élményt jelentett a hallgatóságnak.

Csomafáy Ferenc
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 20:50 | 07 Septembrie, 2012

Lásd a(z) "ERDON" újságban megjelent cikket itt.

Összeállítás
x
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 19:26 | 02 Februarie, 2013

Lásd a(z) "---- fotóim ----" újságban megjelent cikket itt.

Film az eseményről
Készitette: ANTAL ÁRON
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 23:31 | 09 Februarie, 2013

Lásd a(z) "Erdélyi Figyelő" újságban megjelent cikket itt.

 
Nyomtatóbarát verzió
KÉPZŐMŰVÉSZEK
... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság díjazottjai »
A Kolozsvár Társaság dokumentumai »
GYORSKERESÉS »
 
Newsletter
Név
Email
 
   
 © Gaudeamus Librarium designed by Robilix WEB