Intro Intro
KT tevékenysége      KT felépítése      Kapcsolat     Tagok      Médiapartnerek Magyar verzio English version
Aktuális hirek »
A Kolozsvár Társaság rendezvényei »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság kiadványai »
..... lásd tovább 
Kolozsvári... »
..... lásd tovább 
Galériák »
..... lásd tovább 
Irások »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság állandó kiállitásai »
..... lásd tovább 
Kulturális rendezvények »
..... lásd tovább 
Linkgyűjtemény »
..... lásd tovább 
Események »
..... lásd tovább 
 
Forum !
Forum » Események » Más helyszín

vissza
2012. május 10. - M. LOVÁSZ NOÉMI fontosság:
... kolozsvári képzőművész Életfa. Kalotaszeg virágai című egyéni kiállításának megnyitójára kerül sor május 10-én, csütörtökön délután 5 órátóla Kolozsvári Egyetemi Könyvtár Galleria Laterallia helyiségében. A tárlatot Zakariás Ágota művészettörténész méltatja.
 
   
 
 
beirta: Horváth László - 16:32 | 09 Mai, 2012
 

2012. május 29. - Életfa. Kalotaszeg virágai
M. Lovász Noémi Kalotaszegi impressziók című grafikai tárlatának nyújt otthont május 31-ig a kolozsvári Egyetemi Könyvtár előcsarnoka.

M. Lovász Noémi kalotaszegi írásos varrottasok motívumkincseiből ihletett alkotásai vegyes technikával készülnek. A hagyományos (fa- és linómetszet) és a kísérleti grafika határait összemosva készíti a nyomatokat.

A kalotaszegi írásos varrottas formaelemeiből alakított számos díszítő motívum, többek között az életfa-motívum segítségével a művész változatos kompozíciókat hoz létre. Első ránézésre valóban a népi hímzés elemei tűnnek a legerőteljesebbeknek, azonban ha tüzetesebben megvizsgáljuk munkáit, láthatjuk, hogy ezek az összetevők a kalotaszegi tájkép elemeivel párosulnak. A dekoratív jelleg mellett az absztraktba hajló szemlélet is nagyon erőteljes.

különböző minőségeket képviselő rétegek palimpszeszt-szerű használata először bukkan fel M. Lovász Noémi alkotásaiban. A grafikus művészetének ihlető forrása a táj. Az egymásba mosódó motívumok, a táj és a varrottas mintái, egyaránt tájképi elemeknek tekinthetők abban az értelemben, hogy ugyanannak a szubjektív tájnak a részei – a varrottas stilizáltabb, absztraktabb, a tájképi részlet pedig „realistább”.

M. Lovász Noémi a tájképi elemek és a népművészeti motívumok újraértelmezéséből teremt újat azáltal, hogy montázsszerűen társítja a látszólag különböző minőségeket. A tájkép, mint a festészet tradicionális műfaja, valamint a népművészeti örökség – motívumvilága és anyagai révén – inspirálja az alkotót.

Míg a képeken látható tájképi helyek meglehetősen általánosak, a varrottas motívumok karakteresen helyhez kötöttek. Általuk válik a tájélmény személyessé, ismerőssé.

A rétegek, a vonalak finom játéka azért is izgalmas, mert M. Lovász Noémi a térképek iránt is érdeklődik: kartográfiai látványt újragondoló változatuk foglalkoztatja. Talán egy következő, a térképet előtérbe helyező kiállítás előzményének is tekinthetjük a jelenlegi tárlatot.
ZAKARIÁS ÁGOTA
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 12:05 | 29 Mai, 2012

2012. május 29. - Kalotaszegi impressziók


A magyar népművészet felfedezése az 1880-as évek derekán éppen a kalotaszegi népművészet feltárásával kezdődött. E tájegységről azóta könyvtárnyi anyag látott napvilágot.

Sokan sokféleképpen merítenek a népi értékek „tiszta forrásából”. Újat aligha lehet mondani ebben a témában, s pont ez jelenti számomra a kihívást. A képzőművészet eszközeivel olyan alkotásokat hozni létre, amelyek a múltból merítkeznek, a jelenhez szólnak s talán a jövő rostáján megmaradva egyetemes, emberi értékeket hordoznak. Ez minden képzőművész álma.

A különféle hímzések mintáikban jelképi tartalmakat hordoznak, ezek a jelképek részei kollektív tudattalanunknak. Az egész világon ismert mitikus-mesei jelkép az életfa: az örök megújulás, a halhatatlanság és a termékenység szimbóluma. A XIV–XV. században az olasz takácsok kezén az életfa gyakran több virághajtássá alakult, amelyből három, öt vagy kilenc rügy fakadt, s később a magyar népi hímzéseknek is kedvelt motívuma lett. A hajdani értékes kalotaszegi írásos varrottasok és a mai kézimunkák közötti szakadékot az anyagi megélhetés, a pénz hatalma, a meggazdagodás vágya mélyíti. Az eladásra szánt darabok egyre sablonosabbak, színezésben és alapanyagban is a vásárlók gyenge ízlését követik. A kézzel írott, rajzolt egyedi mintadarabok helyét a piaci sorozatgyártás veszi át. Mit szólna vajon Kalotaszeg nagyasszonya, ha láthatná ezt a folyamatot? Jövőre lenne Gyarmathy Zsigáné Hory Etelka születésének 170. évfordulója. Kalotaszegi impressziók című munkáimmal többek között rá is emlékezem.

Az írásos varrottas formaelemeiből alakított számos díszítőmotívum, az egyenes, hullámos, köríves, kacskaringós vonalak változatos kompozíciókat hoznak létre. Kalotaszeg ritmikusan hullámzó dombvonulata, a tájkép elemei a tiszta formával, a népi hímzés elemeivel ötvöződnek. A díszítő jelleg és a gondolatiság ötvözetei ezek a munkák.

Kalotaszegi impressziók című egyéni kiállításom anyaga a varietas delectat (a változatosság gyönyörködtet) elve alapján fejlődik, újabb munkákkal bővül, és a kolozsvári Egyetemi Könyvtár előcsarnokában most először került bemutatásra. A későbbiekben több erdélyi városban, köztük szülővárosomban, Nagyenyeden is tervezek kiállítást.
M. LOVÁSZ NOÉMI
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 12:07 | 29 Mai, 2012

 
Nyomtatóbarát verzió
KÉPZŐMŰVÉSZEK
... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság díjazottjai »
A Kolozsvár Társaság dokumentumai »
GYORSKERESÉS »
 
Newsletter
Név
Email
 
   
 © Gaudeamus Librarium designed by Robilix WEB