Intro Intro
KT tevékenysége      KT felépítése      Kapcsolat     Tagok      Médiapartnerek Magyar verzio English version
Aktuális hirek »
A Kolozsvár Társaság rendezvényei »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság kiadványai »
..... lásd tovább 
Kolozsvári... »
..... lásd tovább 
Galériák »
..... lásd tovább 
Irások »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság állandó kiállitásai »
..... lásd tovább 
Kulturális rendezvények »
..... lásd tovább 
Linkgyűjtemény »
..... lásd tovább 
Események »
..... lásd tovább 
 
Forum !
Forum » Galériák » Gy.Szabó Galéria

vissza
2012. január 30. - Volt egyszer egy galéria fontosság:

Gy. Szabó Béla: Önarckép galambbal
Gy. Szabó Béla: Önarckép galambbal
1990-ben, a nagy kihívások, elhatározások, és álmok évében, nyílt meg a Kolozsvár-Külső Református Egyházmegye égisze alatt a Gy. Szabó Béla Galéria.

A helyzet adott volt, hisz nagy termeink voltak. Természetesen ezeknek elsődleges rendeltetése az esperesi hivatali ügyintézés volt, ezzel egy időben azonban emléket állíthattunk városunk nagy művészének, Gy. Szabó Bélának.

Nagy tervek valósultak meg. Az elmúlt húsz év az erdélyi képzőművészet sokszínűségét és gazdagságát tárta elénk, emberi értékek felmutatásával egyetemben. Minden alkalom a hétköznapok szürke valóságából egy másfajta realitásba vitt, egy olyan világba, amelyről hajlamosak vagyunk megfeledkezni.

Ismert és kevésbé ismert képzőművészek alkotásaival ismerkedhettek meg a tárlatlátogatók. A grafika, festészet, fotó, pasztell, akvarell, szobrászat, textil, tűzzománc, üveg felváltva tárták elénk a szépet, a sokszor csak az alkotó számára ismert, a szemlélőnek csak felvillanó valóságot.

Klasszikusnak számító nagymesterekre emlékeztünk számos emlékkiállítással, „hogy élővé váljon bennünk a történelem”. De itt szerveztünk árveréssel egybekötött kiállítást a temesvári „Új ezredév” református központ építésének támogatására, és aukciós kiállítást a Barabás Miklós Céh szervezésében.

A Magyar Reformátusok III. Világtalálkozója alatt rendezett, a galéria 42. kiállításán lezajlott kerekasztal-beszélgetésen a jelenlévők hangsúlyozták a galériának az erdélyi képzőművészet életében betöltött szerepét.

Az évek során gyönyörködhettünk a „csak tiszta forrásból” származó tárgyi kultúrában, az erdélyi kézimunkákban.

Wagner Péter budapesti építész jóvoltából képzeletben ellátogathattunk Székre, Szilágyságra, Mezőségre, a Gyimesekbe. Csodálatos képeket láthattunk a változatlan és változhatatlan erdélyi tájakról.

A sok egyéni kiállítás mellett évente mutatkoztak be munkáikkal a különböző alkotótáborok.

Az Apáczai-líceum képzőművészeti tagozatának tanulói is rendszeresen jelen voltak, mert fontosnak tartottuk az anyanyelvi oktatás és tehetségápolás felkarolása mellett a gyerekek esztétikai nevelését.

Nemcsak hazai képzőművészek, hanem külföldi vendégeink is voltak szép számban. Debrecen, Eger, Budapest, Nyíregyháza, Nyírbátor művészeti világának képviselői tisztelték meg alkotásaikkal galériánkat.

A képzőművészet pártolásán túl, célunk az volt, hogy lehetőséget és teret biztosítsunk irodalmi rendezvények és könyvbemutatók szervezésére, valamint olyan rendezvényeknek adjunk otthont, amelyek mind erdélyi, mind össznemzeti kultúránk népszerűsítését szolgálták.

S tettük mindezt „a méltánylás reménye nélkül, a kötelességtudat görcsébe szorult szívvel s a többiek érdekeire függesztett szemmel….” (Németh László).

Húsz év, 160 kiállítás, 82 adományozott alkotás.

Nagyon sajnálom, hogy épp akkor zárul ennek a galériának a működése (esperesi hivatalunk olyan helyiségbe költözött, amely nem alkalmas kiállítások szervezésére), amikor már köztudottá vált a létezése. Mert létezésünk nem egyik napról a másikra tudatosult Kolozsvár (és nem csak) művészetet kedvelő közösségében. Ez időt és felmutatott eredményt igényelt. Húsz év hosszú, de mégis rövidnek bizonyult. Az eredményt pedig a művészi munkák sokasága igazolja.

Úgy érzem, galériavezetői minőségemben és a legtöbb kiállítás szervezőjeként tartoztam azzal, hogy itt, nyilvánosan, a Szabadság napilapban, ahol a 20 év alatt hír és méltatás jelent meg minden tevékenységünkről, megköszönjem minden képzőművésznek, hogy megtisztelte galériánkat egy-egy kiállítással, és köszönet minden adományozott munkáért, amely gyarapította a volt galéria gyűjteményét.

Megköszönöm a tárlatlátogató kolozsvári közönségnek, hogy mindig érdeklődéssel várta a soron következő kiállítást és jelenlétükkel mindig azt igazolták, hogy szükség van erre a tevékenységre. Ez buzdított és késztetett arra, hogy újabb és újabb kiállítást szervezzek.

… „ a szépet, a jót, a derűt, a ragyogást kínálja fel a művész a közönségnek.

Az eszményített, de ugyanakkor nagyon is reális világot. A létező és az önmagában hordott csodát….”, mondta Németh Júlia műkritikus 2002-ben egy megnyitó beszédében.

Én hiszem, hogy ezt a csodát, ha nem is mindig, de sikerült megláttatni Kolozsvár művészetet kedvelő és pártoló közönségével.

FERENCZY ANNA MÁRIA
 
 
 
beirta: Horváth László - 06:41 | 30 Ianuarie, 2012
 

 
Nyomtatóbarát verzió
KÉPZŐMŰVÉSZEK
... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság díjazottjai »
A Kolozsvár Társaság dokumentumai »
GYORSKERESÉS »
 
Newsletter
Név
Email
 
   
 © Gaudeamus Librarium designed by Robilix WEB