Intro Intro
KT tevékenysége      KT felépítése      Kapcsolat     Tagok      Médiapartnerek Magyar verzio English version
Aktuális hirek »
A Kolozsvár Társaság rendezvényei »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság kiadványai »
..... lásd tovább 
Kolozsvári... »
..... lásd tovább 
Galériák »
..... lásd tovább 
Irások »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság állandó kiállitásai »
..... lásd tovább 
Kulturális rendezvények »
..... lásd tovább 
Linkgyűjtemény »
..... lásd tovább 
Események »
..... lásd tovább 
 
Forum !
Forum » Kolozsvári... » Sportolók

vissza
Uray Zoltán - 1931 - vivó fontosság:
I. Személyi adatok:

Születési dátum, hely: 1931. szeptember 23, Kolozsvár (Cluj-Napoca), Kolozs megye, Románia
Lakhely: 400029 Kolozsvár, Fürdő u. (jelenleg Cardinal Iuliu Hossu u.) 15., Románia
Munkahely: nyugalmazott tudományos főkutató
Családi állapot: nős
Telefon: +40-264-595195

II. Tanulmányok

1942-1950: középiskola, Református Gimnázium, Kolozsvár, Románia
1950-1955: egyetemi tanulmányok, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Biológia Kar, Kolozsvár, Románia
1960: posztgraduális képzés, Atomfizikai Intézet, Bukarest, Románia
1965-1970: nappali tagozatos doktori képzés, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Állatélettani Tanszék (Kolozsvár, Románia). A PhD-cím megszerzésére 1970-ben került sor. A dolgozat címe: Egyes kémiai anyagok és farmakonok sugárvédő képességének és metabolikus hatásainak összehasonlító vizsgálata. A dolgozat vezetője: Prof. Dr. Eugen Pora akadémikus.


III. Szakmai előrehaladás

1955-1969: biológus, Kolozs Megyei Kórház, Nukleáris Orvosgyógyászati Laboratórium, Kolozsvár, Románia
1969-1997: tudományos főmunkatárs, Onkológiai Intézet, Izotóp Laboratórium, Kolozsvár, Románia,
1998-tól a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja
1998-től nyugdíjas biológus


IV. Kutatási terület: sugárbiológia
Kutatási téma: a sugérvédő és terápiás anyagok kutatása

V. Szakmai elismerések (jelentős ösztöndíjak, tudományos kitüntetések)

Jelentős ösztöndíjak
1964, 1966, 1970: vendégkutató, Sugárbiológiai Intézet, Budapest, Magyarország
1971-1972: Az UICC (Rákellenes Világszövetség) ösztöndíjasa, Karolinska Intézet, Stockholm, Svédország
1974: vendégkutató, Sugárbiológa, Karolinska Intézet, Stockholm, Svédország
1979: vendégkutató, Sugábiológia Laboratórium, Freiburgi Egyetem, Freiburg, Németország
1990–1991: vendégkutató, Izotóp Laboratórium, Onkológiai Intézet, Budapest, Magyarország
1990–2006: vendégkutató, Sugárbiológiai Intézet, Budapest, Magyarország
1992–1993: vendégkutató, Izotóp Laboratórium, Szegedi Orvostudományi Egyetem, Szeged, Magyarország


VII. Tagság szakmai egyesületekben, tudományos folyóiratok szerkesztőségében

Tudományos társaságok:
1970-1997: Román Tudományos Akadémia kolozsvári fiókjának Radiológia-Sugárbiológia szakosztályi titkára
Román Nukleáris Orvosgyógyászati Szövetség
Romániai Tudományos Kutatók Szövetsége
Erdélyi Múzeum Egyesület (Természettudományi Szakosztály)
Magyar Tudományos Akadémia, Biológiai Tudományok Osztálya, akadémikus
 
 
 
beirta: Horváth László - 11:21 | 13 Ianuarie, 2012
 

2011. szeptember 27. - KÖZELKÉP – Uray Zoltán 80 éves

1946-tól a romániai vívóélet meghatározó alakja tőrben. 1952-ben részt vett az olimpiai játékokon, ahol a korabeli fővárosi sportvezetés nyomására nem tőrben, hanem párbajtőrben nevezték. 1954-ben, élete legsikeresebb versenyén, bronzérmes lett a budapesti főiskolás világbajnokság tőrversenyében, egyéniben és csapatban egyaránt. A Kolozsvári Vívók Baráti Társasága, Minerva Művelődési Egyesület és a Szabadság sportrovatának munkatársai nevében kívánunk boldog születésnapot és rengeteg egészséget!

Azok közé tartozik, akikre mindig tisztelettel és elismeréssel gondolunk, s ha alkalom adódik, örömmel emlékezünk meg. Örömmel és megilletődéssel köszöntjük, mert jelenléte életünkben mindig valamilyen cselekvésre serkentő hatású volt. Egyszerűbben, közvetlenebbül mondva Uray Zoltán mindenkor segítőkész, nemes lelkű ember.

Ez a kiváló tulajdonság minden bizonnyal hosszadalmas családi örökség; az Uray-elődök egyike már a 19. század elején Nagyenyed vezetői között tevékenykedett. De voltak még régebbről debreceni köztiszteletnek örvendő s ennélfogva az utókor által is számontartott Uray-urak. A sorsnak köszönheti Uray Zoltán kollégánk, hogy ezt a felelősségre-kötelező örökséget megtudta tartani, képes volt tovább csiszolni, fejleszteni és időszerűsíteni is. E törekvése által nyertünk gazdag és nemes életútja által mi, a kortársak, ismerősök, barátok.

Uray Zoli balkezes. Talán ez a családi öröklött tulajdonság is hozzájárult a bajnoki érmek megnyeréséhez. Bizonyosabb azonban az, hogy a kardot forgató balkezét kitartóan és igényesen csiszolt idegrendszere, és gyönyörű balerinákat is elcsábító és tudós vegyésznőket megnyerő, élénken villogó szeme, éles látása irányította. A tennivalók önkéntelen, természetes hozzáállásának, komoly belemélyedésének tulajdonítható, hogy észrevett, megfigyelt, leírt és megmagyarázott olyan elváltozásokat az élőszervezetekben, amelyeket ő előtte más szakemberek nem vettek észre. Szakmai tapasztalatait miután más kutatók adataival és vélekedéseivel összevetette, elismert folyóiratokban figyelemre méltatott tanulmányokban, könyvekben közölte. S ezeknek meg lett az eredménye: Uray doktor országszerte, Európa-szerte ismert és elismert sugárbiológus lett, akinek véleménye szakmai körökben, rangos nemzetközi intézményekben is érvényesült.

Tanulmányokat dolgozott ki a: a radioaktív izotópok diagnosztikai és terápiás felhasználásáról; a sugárvédelemről; a pajzsmirigy rák izotópos kezelésének optimizálásáról.

Szakdolgozatai nemzetközileg elismert rangos folyóiratokban jelentek, mint például: Naturwissenschaften (1966), Agressologie (1970), Oncologia (1981), Radiosensitization News-letter (1985), Drug Toxicity (1985), Roman Journal of Compared Oncology (2000); és még más hazai folyóiratokban is.

Számos szakmai konferencián, kongresszuson vett részt. Szakmai tájékozottságának, megbízható munkavégzésének, nemkülönben az emberekkel való kiváló bánásmódnak tulajdonítható, hogy: titkára lett a Román Akadémia Területi Bizottsága rádióbiológia-sugárbiológia osztályának (1965–1997); tagja a Román Nukleáris Orvosgyógyászati Szövetségnek (1965–1997); elnöke az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi és Matematikai Szakosztályának (1995–2002).

Tehetségének, szakmai tevékenysége elismerő visszhangjának köszönheti Uray Zoltán a Svéd Akadémia egyéves tanulmányi ösztöndíját. Nagy kár, hogy az idő alatt szerzett élményeit, tapasztalatait, ottani kutatási eredményeit nem írta meg egy összefoglaló dolgozatban; az utódnemzedékek is hasznosítani tudták volna.

Egy lelkiismeretesen, kitartóan dolgozó igaz embernek nem kell nagyobb és tisztességesebb elismerés az Akadémiai Tagságnál. Ebben részesült Uray Zoltán 1998-ban. Ennek örvendünk, és köszöntjük igaz szeretettel.

Nagy Tóth Ferenc
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 11:24 | 13 Ianuarie, 2012

Lásd a(z) "Szabadság" újságban megjelent cikket itt.

Kardvillogástól a tudományos felfedezésig
A Kolozsváron 1931. szeptember 23-án született Uray Zoltán a biológiatudományok területén rendkívül értékes tevékenységet fejtett ki. A német nyelvû elemi iskola után (1938– 1942) szülei a nagy hírû református gimnáziumba íratták be, ahol 1942-tõl 1950-ig tanult. 1950 és 1955 között elvégezte a Bolyai Tudományegyetem Biológia Karát, majd 1970-ben Eugen Pora akadémikusnál megvédte a biológiatudományok doktora címet. 1971-72-ben a Rákellenes Világszövetség ösztöndíjasaként a stockholmi Karolinska Egyetem Sugárbiológia Karán tanult tovább.

Hûséges természetére jellemzõ, hogy egész életében két munkahelye volt. A Kolozs megyei kórház nukleáris gyógyászati laboratóriumában 1955-tõl 1969-ig biológusként dolgozott, majd a kolozsvári Onkológiai Intézet izotóp-laboratóriumában fõmunkatársként vonult nyugdíjba 1997-ben.

Hat tudományos társaság tagja. A Román Akadémia kolozsvári fiókintézetének 27 éven keresztül volt a titkára, az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) választmányi tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának külsõ tagja. Vendégkutatóként többször is dolgozott a budapesti Sugárbiológiai Intézetben, a Szegedi Orvostudományi Egyetem izotóp-laboratóriumában, a Karolinska Egyetemen és a Freiburgi Egyetemen.

Hét onkológiai és két sugárbiológiai témájú szakkönyve jelent meg román nyelven. Külföldi szaklapokban, német, angol, francia és magyar nyelven 32 dolgozat fõmunkatársa és munkatársa. Jelenleg is szorgalmasan dolgozik, célja egy magyar nyelvû sugárbiológiai kézikönyv megírása és kiadása A sugárbiológia kézikönyve címmel. Szakmai elismerésként az MTA 2005-ben Arany János-díjjal, 2006-ban az EME Mikó Imre-díjjal, 2009-ben pedig Mikó Imre-emlékéremmel tüntette ki.

Amikor felkerestem, éppen cikket írt a Korunknak. Mert úgy érzi, hogy bõven van, amirõl írnia, ráadásul nem csak a tudomány területérõl, hanem arról az érdekes korról is, amelyet megélt. Gyermekként szemtanúja volt például a nácizmus kialakulásának, majd a második világháború borzalmainak, átélte a majdnem 50 éves, szocializmusnak nevezett korszakot, amely ráadásul számukra nagyon keservesen kezdõdött, mert édesapja gyönyörû villáját és asztalosmûhelyét államosították, a családot pedig egyszerûen kidobták az utcára. Édesapja ezt nem tudta kiheverni, a kálváriába belerokkanva meghalt.

Uray Zoltánt a sport segítette át ezen a nehéz, sok megaláztatással járó idõszakon. 15 éves korában vívni kezdett, 17 évesen pedig bekerült a román ifjúsági válogatottba. 18 évesen országos bajnok lett, 19 éves korában már bekerült a felnõtt válogatottba. A sportban is kibontakozó tehetségének hála, anyagi szempontból nem kellett nyomorognia.

Állítja, szerencséje volt az életben. Mestere az az Ozorai Schenker Lajos volt, aki csodálatos nevelõként fegyelemre, tisztességre, becsületre tanította növendékeit. Tõle tanulta meg, hogy a pontosság és az udvariasság igen fontos értékek. Amikor Uray Zoltán korosztályos országos bajnok lett, örömmel dicsekedett mesterének, aki viszont annyit mondott: „Rendben van, öltözz át, tovább kell dolgozni, keményen. Mert csak a komoly munka hozhat eredményeket”. Ezt a nevelõi bölcsességet Zoltán örökre megjegyezte. 1952-ben részt vett a Helsinki Nyári Olimpiai Játékokon, majd az azt követõ világbajnokságon. Elvégezte ugyan a vívómesteri kurzust, de ez a pálya nem elégítette ki õt. Nem maradt a sport területén, és egy páratlanul szép és érdekes szakmát választott magának, amely hozzájárul az emberek szenvedéseinek a megkönnyítéséhez, és bizonyos esetekben a gyógyításához. Biológus lett.

számára a biológia világa ugyanis izgalmasabbnak, érdekesebbnek bizonyult. A laboratóriumok csendjében, a tudomány világának változatosságában sok örömet lelt. Vívótársa, a Magyarországon végzett Szántai János biológus bevitte a kórház laboratóriumába, s ez meghatározó volt számára. Szántai a Budapesten tanult módszerekkel, tudással és hozzáállással példaképe lett a fiatal Zoltánnak. Szántai János munkatársa lett annak a – szintén volt vívó – Holán Tibor radiológus egyetemi tanárnak, aki Kolozsváron megalapította Románia második nukleáris orvos-gyógyászati laboratóriumát. Nem volt mindennapi az a csapat, amelyik itt összeállt, hiszen a kollégák, egykori sportolótársak nemcsak a felkészültségben, de gondolkodásban is közel álltak egymáshoz. A kutatás izgalmas világát még érdekesebbé tette, hogy több egyetemi tanár fordult hozzájuk kísérletezéseik alkalmából. Fiziológusok, fiziopatológusok, sebészek és belgyógyászok keresték meg õket, hiszen a Holán doktorék kutatómunkája az egész orvosi kar gyógykezelési munkájával kapcsolatos volt. Az izotópokkal való kezelés új utat nyitott, újdonságot hozott. Uray Zoltán Pálfy professzortól tanult meg állatokat operálni. Amikor tíz év múltán a Holán-iskolából Uray Zoltán felkerült az Onkológiai Intézetbe, ott elcsodálkoztak, hogyan tud bánni a kísérleti egerekkel, patkányokkal. Abban az idõben a kolozsvári onkológia-kórház Románia egyik legkorszerûbb intézete volt. Chiricuþã professzor – a létesítmény névadója – katonai fegyelmet tartott az intézetben. Az Onkológiai Intézet a budapesti vagy párizsi intézettel vetekedett. A nukleáris orvos-gyógyászati laboratóriummal, két kobaltágyúval, radioterápiával, röntgen-készülékekkel, hatalmas állatházzal ellátott létesítményben Uray Zoltán az izotópokkal foglalkozott. Azt mondja: „Hiába vannak ragyogó ötleteid, ha nincs egered és nincs, amivel besugarazd õket. Nekem óriási szerencsém volt. Az ember élete attól függ, kikkel kerül kapcsolatba. Ioan Baciu professzortól, az Orvostudományi Egyetem késõbbi rektorától, Holán Tibortól, Szántai Jánostól tanultam, ennél jobb kezdést elképzelni sem lehet. Státusszimbólumot jelentett, hogy a doktori dolgozatomban két fejezet radioizotópokkal foglalkozott. Akkoriban ez olyan volt, mint ma a molekuláris biológiai módszerekkel való kutatás”. Úgy látja: a tudomány hatalmas léptekkel halad a maga útján, de ehhez olyan infrastruktúra kell, amely lehetõvé teszi a szakemberek kísérletezõ kedvének megtartását, a fejlesztést és fõleg a munka finanszírozását.

Uray Zoltán szerint karrierjük csillogtatása érdekében sokan tudományos turpisságokat követnek el. Errõl írt egy cikket, amelynek címe: Gondolatok a tudományos kutatás néhány etikai kérdésérõl – Csalások, hamisítások, plagizálás és elfogultság a tudományos kutatásokban. Írásában nem csak a saját tapasztalatait használta fel, hanem jó néhány iratcsomónyi adatot is öszszegyûjtött, amelyekbõl kiderül, hogy milyen hihetetlen csalások és szélhámosságok vannak a tudományban; éppen azért, mert a tudomány ma már 99 százalékban anyagi, társadalmi elõnyöket, karriert jelent. Ezért pedig sok ember hajlandó „kicsit javítani” az eredményein. Könnyíti ezt, hogy ma már minden valamire való felfedezés olvasható a világhálón. „Ez azt jelenti, hogy azon a szakmai területen, amelyen dolgozol, otthon kell lenned. Ennek és a szerencsémnek köszönhetem, hogy a világon elõször én közöltem az antidepresszív anyagok sugárvédõ hatásáról” – mondja Uray Zoltán.

– Az 1989-es események után a hazai magyar kutatók mennyire tudtak élni a lehetõségekkel?

– Akiknek a magyarországi kutatóhelyekkel már megvoltak a kapcsolataik, kaptak is megfelelõ ajánlatokat. Minden hónapban egy-egy kutatót fogadtak, én is kaptam ilyen lehetõséget. A kolozsvári Onkológiai Intézetben a kollégáim nálam iratkozhattak fel a budapesti és a szegedi kutatólaboratóriumokban való tevékenységre. A névjegyzékeket összeállítottam, megjelöltem, hogy ki mivel foglalkozik, és a leveleket elküldtem: mikor tudjátok õket fogadni? Három-négy évig olajozottan mûködött, majd lelassult. Igazgatócserék jöttek, és a kezdeményezés úgy alakult át, hogy mindenki önmaga rendezte ilyen természetû dolgait, mindenki megkereste és megtalálta a maga kis kapcsolatait. A legjobb embereim elhagyták az országot, és ma már komoly tisztségeket töltenek be külföldi tudományos intézetekben.

– Az erdélyi magyar kutatók számára szerinted mit jelentett az Erdélyi Múzeum-Egyesület újraalakulása?

– Nagyon sokat. 1989 elõtt 110 dolgozatom jelent meg idehaza, de csak kettõ magyarul, a Marosvásárhelyen megjelenõ Orvosi Hírmondóban. A többi mind románul jelent meg. A jobb dolgozatok angolul, németül és franciául is megjelentek. Tehát az EME újraalakulása elõtt magyar tudományos élet jóformán nem volt mifelénk. Ezt az állapotot mozdította ki a holtpontról az EME újjáalakulása. Bár az is igaz, hogy bizonyos fokú tudománynépszerûsítés azért volt, amit népi egyetem címen zárt körben mûveltek. Minden hónapban volt egy magyar elõadás, és a nép is eljött ezekre az elõadásokra. A nagy öregek azonban kihaltak vagy visszavonultak, az utánpótlás pedig nem viselte annyira a szívén azt, hogy legyen egy magyar nyelvû szellemiséget képviselõ iskola. Ma már Kolozsváron is vannak olyan napok, amelyeken négy-öt kulturális jellegû elõadást lehet meghallgatni. Sajnos, a diákság nem jár ilyen jellegû elõadásokra. Õk ugyanis abból indulnak ki, hogy az egyetemeken és a világhálón mindent megkapnak. A tudományos elõadásoknak sajnos keményen betart az internet.

– Kolozsváron ma már két egyetemen, a Babeº–Bolyai Tudományegyetemen és a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetemen is lehet magyar nyelven tanulni és diplomát szerezni. Ennek meglesznek az eredményei. Te mit lépnél annak érdekében, hogy az Erdélyben felhalmozódott tudás a világban élõ ifjúsághoz is eljusson?

– Ez az egyetemi oktatóknak a feladata. De ehhez komoly anyagi támogatás kell. A civil egyesületek, szervezetek szintén sokat tehetnének ennek érdekében. De az ifjúság részérõl is szükséges a nyitottság, ami már a neveléstõl is függ. Rajtunk és rajtuk áll minden.

Csomafáy Ferenc
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 12:25 | 13 Ianuarie, 2012

Lásd a(z) "Művelődés" újságban megjelent cikket itt.

 
Nyomtatóbarát verzió
KÉPZŐMŰVÉSZEK
... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság díjazottjai »
A Kolozsvár Társaság dokumentumai »
GYORSKERESÉS »
 
Newsletter
Név
Email
 
   
 © Gaudeamus Librarium designed by Robilix WEB