nyomtatva: www.kolozsvartarsasag.com
  Galériák » Barabás Miklós Céh

2010. október 29. - FELHÁZI ÁGNES: Utazások importanta:

... című festészeti tárlata nyílik meg október 29-én, pénteken du. 4 órakor a Barabás Miklós Céh Farkas/Kogălniceanu utca 27. szám alatti székházának kiállítótermében. Bevezetőt mond Tosa Szilágyi Katalin festőművész, egyetemi adjunktus.

Felházi Ágnes munkái: http://cid-ee72880c5a98249c.office.live.com/browse.aspx/GALÉRIA/F/Felházi%20Ágnes
 
anunt adãugat de: Horváth László - 21:01 | 26 Octombrie, 2010
 

2010. november 01 - Lélekrajzok a Barabás Miklós Galériában


A Magyar Festészet Napjának jegyében nyílt meg október 29-én, a festészet hónapjában Felházi Ágnes festménykiállítása a Barabás Miklós Galériában. Az egybegyűlteket Németh Júlia, a Barabás Miklós Céh alelnöke köszöntötte, és néhány szóban jellemezte a tárlatot. – Látszólag absztrakt munkák vesznek körül bennünket, kapcsolatuk a valósággal azonban mégsem szűnt meg. Csakhogy sajátos valóság ez, a művész érzékeny lelkivilágának a valósága, amely a színek és formák rapszodikus, de eredendően mégis fegyelmezett rendjében ölt testet. Mintha egy születőben lévő másik, új dimenzió térrendszerében utaztatna bennünket a művész, „csak pontosan, szépen”, de ugyanakkor érzelemdúsan is – mondta többek között.

Majd Tosa Szilágyi Katalin festőművész, a Képzőművészeti Egyetem adjunktusa elemezte részletesen a kiállítást és ismertette egykori tanítványának, a 2004-ben, Művészetpedagógia Szakon végzett – jelenleg az egyetem doktorandusza – és a János Zsigmond Unitárius Kollégium óraadó tanáraként tevékenykedő Felházi Ágnesnek a pályafutását. – Egy művészi pálya kiteljesedésének lehetünk tanúi. Ezt bizonyítja művészkollégánk immár 25. egyéni tárlata. Ne tévessze meg Önöket az alkotó bájos mosolya és fiatalsága: alig 28 évesen már érett művészként kezeli az ecsetet, és válogatja össze sajátos, érzékeny színvilágát. A képzőművészet jelrendszerében megfogalmazott látványvilága szemünknek biztosít szín-muzsikát és fülünknek eldúdolható fényharmóniát. A határozott vonalú, színes tömböket megannyi aprócska ablakra emlékeztető ecsetvonás ékesíti: pontocskák, foltok, színes vonalak, lélek-ablakok. Általuk a néző rátalálhat a művész rejtett kincseire, titkos gondolataira – fogalmazott Tosa Szilágyi Katalin.

A tárlat november 29-ig tekinthető meg hétfőn 11–13 és szerdán 16–18 óra között a Barabás Miklós Céh Farkas/Kogălniceanu utca 27. szám alatti székházában.
 
rãspuns adãugat de: Horváth László - 20:24 | 01 Noiembrie, 2010

2010. november 09. - Utazások lélektájakon


Felházi Ágnes mutatja be Önöknek legújabb alkotásait a Barabás Miklós Galériában. A fiatal művész 2004-ben államvizsgázott a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem Művészetpedagógia Szakán. Tanulmányi évei alatt művészeti-rajz tanára voltam. Jelenleg a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium óraadó tanára és egyetemünk doktorandusza.

Utazásokcímű kiállításán felfedezhetjük azokat a csodát ígérő helyeket, amelyek az utazási emlékeken túlmutatva és művészi motívummá lényegülve lélektájakat elevenítenek meg.

Felházi stílusának élessége és színeinek atmoszférikus vibrálása, a festőt a kolozsvári kortárs képzőművészek elit táborába emeli.

Bár némelyik technikai megoldás emlékeztet volt mesterei képfeldolgozására, személyében biztos kezű, saját stílusát bátran vállaló, ifjú művészt tisztelhetünk, aki megtalálta helyét a korunkra jellemző különféle irányzatok stíluskavalkádjában.

Egy művészi pálya kiteljesedésének vagyunk tanúi. Ezt bizonyítja művészkollégánk immár 25. önálló kiállítása is. Ne tévessze meg Önöket az alkotó bájos mosolya és fiatalsága; alig 28 évesen már érett művészként kezeli az ecsetet, és válogatja össze sajátos színeit, alakítja ki érzékeny, egyedi színvilágát.

A képzőművészet jelrendszerében megfogalmazott látványvilága szemünknek biztosít szín-muzsikát és fülünknek eldúdolható fény-harmóniát.

Ezek az absztrakt konstrukciók utórezgései a művésznő tudatalattijában felgyülemlett korábbi benyomásoknak, annak a kitörölhetetlen élménynek, amelyeket a Provence-i táj jelentett számára. A valós tájra, épületekre, utcákra utaló konkrét elemeket hiába is keresnénk munkáin. A gondosan kialakított, megmunkált plasztikai formák a művészi fantázia szüleményei, csupán emlékeztetnek a felismerhetőnek vélt valós tájra.

Az átszűrt élmények sajátosan individualizált megmunkálása teszi különlegessé ezeket az egyéni jelekkel titkosított, misztikus táblaképeket, falemezre festett kompozíciókat, visszafogott pasztell színűre festett vagy élesen mogorva olivzöld, kármin, ultramarin vagy sziénával kontrasztozott világos formatömböket. A munkáira jellemző erőteljes anyagszerűséget a gondosan összehangolt színvariációk teszik még érzékletesebbé.

A művész bevallása szerint ezek a kisméretű festmény-ékszerek egy franciaországi utazás emlékképeiből ihletődtek, olyan képekből, melyek saját lelkivilágát tükrözik.

A határozott vonalú, színes tömbök, megannyi aprócska ablakra emlékeztető ecsetvonástól ékesek; pontocskák, foltok, színes vonalak, lélek-ablakok, melyeken a néző rátalálhat a művész rejtett kincseire, titkos gondolataira.

Nyitottak ezek az ablakok bárki számára, csak keresni kell a művészi értelmet, üzenetet, és egyeztetni saját befogadói értékeinkkel.

Nemcsak mint festőt ismerjük Felházi Ágnest. Grafikus-illusztrátorként is sikeresen tevékenykedik ifjúsági, és teológiai folyóiratoknál.

Láthattunk róla portré-filmet 2005-ben a román televízió 1-es és 2-es csatornáján, valamint 2006-ban a Duna TV kolozsvári stúdiójában készült riportot.

1998-tól jelentkezett egyéni tárlattal többek között az Unitárius Kollégiumban, a Krajcár és a Bulgakov Kávéházban, a Gy. Szabó Béla Galériában, a Korunk Galériában, Torockón, Farnason, Szegeden és Budapesten.

2001-től több mint 44 csoportkiállításon vett részt, hazai és külföldi rendezvényeken. Ezek közül megemlíteném a 2008-as párizsi XVII-ik Nemzetközi Grafikai és Festészeti kiállítást, valamint egy milánói nemzetközi tárlatot.

Számos elismerésben és díjazásban is részesült (Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, szegedi Szög-Art Művészeti Egyesület, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete).
TOSA SZILÁGYI KATALIN
FOTÓ: HORVÁTH LÁSZLÓ
 
rãspuns adãugat de: Horváth László - 08:55 | 09 Noiembrie, 2010

 

nyomtatva: www.kolozsvartarsasag.com