Intro Intro
KT tevékenysége      KT felépítése      Kapcsolat     Tagok      Médiapartnerek Magyar verzio English version
 

KÁDÁR TIBOR


Kádár Tibor 1946

A tényszerű „örök realizmussal” szembehelyezi az „eszményítő realizmust”, amely az objektív elemeket csupán annyiban vonja be a művészetbe, amennyiben erkölcsi, érzelmi tartalom kifejezését teszik lehetővé.

Ide kívánkozik az erdélyi és összmagyar szobrászművészet kiválóságának Kós Andrásnak a véleménye is, aki szerint nem igazi művészet az olyan, amely nem jut el a lélekhez, hiszen az alkotó sajátmagát, érzelmeit, elképzeléseit, lelkét viszi bele az alkotásba, a lélek pedig hamarabb megérez dolgokat. Az idős mester életművéhez hasonlóan az itt kiállító művészek alkotásait is ilyen lélektől lélekig ható üzenetnek érzem, amelyben a legmodernebb művészi nyelven jut kifejezésre az egyénnek és egy egész közösségnek a múltja, jelene, sőt talán a jövője is.

Ezt vélem kiérezni a mi erdélyi tájainkból kiszakadt, de innen teljesen elszakadni nem tudó, immár anyaországi forrongásokba csöppent Kádár Tibor sajátos képépítéséből, a központi alak vagy alakok és az őket körülvevő, majdhogynem légüres, passzivitásával valósággal tüntető környezet viszonyából, az elidegenedés művészileg fölöttébb kifejező képi megfogalmazásából

Honlapja:www.kadartibor.hu/Fotó: Horváth László
 
   
 © Gaudeamus Librarium designed by Robilix WEB