Intro Intro
KT tevékenysége      KT felépítése      Kapcsolat     Tagok      Médiapartnerek Magyar verzio English version
Aktuális hirek »
A Kolozsvár Társaság rendezvényei »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság kiadványai »
..... lásd tovább 
Kolozsvári... »
..... lásd tovább 
Galériák »
..... lásd tovább 
Irások »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság állandó kiállitásai »
..... lásd tovább 
Kulturális rendezvények »
..... lásd tovább 
Linkgyűjtemény »
..... lásd tovább 
Események »
..... lásd tovább 
 
Forum !
Forum » Galériák » Fehér Galéria

vissza
2010. július. 4. -M Lovász Noémi fontosság:
Misztériumok című festészeti tárlata nyílik meg július 4-én, vasárnap de. 11 órakor a Pata utca 195 szám alatti Fehér Galériában. Közreműködik: Adorjáni Csenge (oboa) és Adorjáni Réka (cselló).
M Lovász Noémi munkái itt láthatók:

http://cid-ee72880c5a98249c.office.live.com/browse.aspx/GALÉRIA/M/M%20Lovász%20Noémi
 
    
 
 
beirta: Horváth László - 07:03 | 25 Iunie, 2010
 

2010. július 06. -Misztériumok a Fehér Galériában

A képzőművészek negyede – akár így is nevezhetnénk Kolozsvár dél-keleti részét, a Györgyfalvi negyedet. A Képzőművészeti Szövetség műtermein kívül nagyon sok művész állandó lakhelyéül is szolgál az egykori Bivalyrét szomszédságában felnőtt lakótelep és a még megmaradt, régi utcácskák barátságos, kertes magánházai. Nem véletlen tehát, hogy a városrész – Ferenczy Miklós református lelkész ügybuzgóságának köszönhetően – külön képzőművészeti galériával is rendelkezik. Itt, a Pata utcai református templom mellett működő Fehér Galériában nyílt meg július 4-én M. Lovász Noémi festészeti tárlata.

A népes közönséget, köztük számos jelenlévő, jeles művészt, a galéria előző kiállítóit a házigazda, Ferenczy Miklós tiszteletes köszöntötte, és utalt a kiállított munkák sajátosságára, elvontabb, absztraktba hajló, de rendkívül kifejező jellegére.

Majd Németh Júlia méltatta a fiatal festő, az Apáczai-líceum rajztanárának teljesítményét, aki, szerinte, a gyakori kiállítók közé tartozik. Többek között a Barabás Miklós Galériában és Nagybányán is szerepelt munkáival. A Barabás Miklós Céh képviseletében pedig Sipos Lászlóval és Antal Tövissi Annával együtt nemrég a Vajdasági Zentán mutatta be alkotásait. „Lovász Noémi a születés titkainak nyomába ered. S mintha az eredendő, kozmogóniai mélységekig hatoló keletkezés mítosztól eljutna az időtlen időkig terjedő születés misztériumáig. Ez a művészi kíváncsisággal fűszerezett sajátos kutakodás pedig nála egyfajta önmagát faggató, alkotói képességfelmérő szándékkal párosul. A bemutatott anyag stílusában és szemléletmódjában is egységes. A művészi képzelőerő és spontaneitás a festőnél fegyelmezettséggel, következetességgel és precizitással párosul” – vélte a műkritikus, aki többek között utalt arra is, hogy az egyfajta sajátos, lírai neo-konstruktivizmus jegyében fogant akril munkák, a látvány elsődlegességére építenek ugyan, de a gondolati szférába vezető transzcendentális ihletettségről is tanúskodnak.

A megnyitó művészi műsorában közreműködött Adorjáni Csenge (oboa) és Adorjáni Réka (cselló).

A tárlat augusztus végéig tekinthető meg a Pata utca 195 szám alatti Fehér Galériában munkanapokon 9–17 óra között és vasárnap, a délelőtti istentisztelet után.
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 09:28 | 06 Iulie, 2010

Lásd a(z) "Szabadság" újságban megjelent cikket itt.

2010. július 17. -A születés misztériumának nyomában


Lovász Noémi kiállítása a Fehér Galériában


Misztériumok – jellemzi sommásan kiállított munkáit Lovász Noémi. Sommásan és találóan. Hiszen titkok nyomába ered. A születés titkainak nyomába. S mintha az eredendő, kozmogóniai mélységekig hatoló keletkezés mítosztól eljutna az időtlen időkig terjedő születés misztériumáig. Ez a művészi kíváncsisággal fűszerezett sajátos kutakodás pedig nála egyfajta önmagát faggató, alkotói képességfelmérő szándékkal párosul. S megszületnek a jelenlegi kiállítás képei.

Az anyag stílusában és szemléletmódjában is egységes. A művészi képzelőerő és spontaneitás a festőnél meglepő fegyelmezettséggel, következetességgel és precizitással párosul.

Lovász Noémi nem az asztalfióknak fest. Szereti magát megmutatni, a közönséggel lemérettetni teljesítményét. Előző, Barabás Miklós galériabeli, valamint nagybányai és külföldi, vajdasági jelentkezései egyértelműen sikereseknek bizonyultak. Mégsem rekedt meg a már bevált receptnél, s most újabb oldaláról mutatkozik be.

A mikró- és makrokozmosz viszonyrendszerének építőkockái közt egyensúlyozva úgy nyit ablakot a végtelenbe, hogy közben legbenső lényének rejtelmeibe is beavat. A férfi–nő kapcsolat sajátos, művészi magaslatokba emelt, lírai puritanizmussal nemesített, festői megnyilatkozásai ezek az akril munkák, egyfajta többlépcsős elvonatkoztatás nyomán született, egyedi szabályok mentén szerveződött szín-formakonstrukció. Variációk egy kimeríthetetlen témára: rejtélyes játék egy rejtélyekkel teli tárgykörön belül, a pozitív és negatív egymást kizáró, de ugyanakkor egymást feltételező pólusai között.

Misztérium. Az alkotás, a születés és a lét misztériuma. S miközben mindezt a rendszerező elme és a rendszer határait áttörő fantázia segítségével elemeire bontja, hogy aztán azokból egy új, önálló művészi világot teremtsen, születnek meg egymást kiegészítő, egymást megtámogató vagy éppenséggel olykor egymással feleselő alkotóelemekből a kiállítás képei. Egyfajta lírai konstruktivizmus jegyében fogant szín- és formakísérletekre alapozó művészi vallomás arról, hogy a világ minden összetettsége dacára is fölöttébb egyértelmű, hiszen egyetlen központi vezérelv szerint működik.

Ennek a hitnek a jegyében alkot Lovász Noémi, és ez a konkrét jegyekben megnyilvánuló, de valójában transzcendentális ihletésű hozzáállás érezhető ki gondolati szférába is elvezető, de a látvány elsődlegességére építő munkáiból.

Erőteljes térhatású, többdimenziósnak tűnő alkotásai egy eredendő magra, a terek legmélyéről jövő, de mindennek az alapját képező, minden akadályon áttörő fényre építenek. Arra az aranysárgán ragyogó központi magra, amely az egymást követő dimenziókon áttörve befolyásolja, árnyalja az alapszíneket, teremti meg azt a gazdag variációs skálát, amely aztán a különböző árnyalatokban ölt testet.

Lovász Noémi geometriai idomokra bontott világának szigorát az organikus lételemek lágyan omló ívei enyhítik, teremtve meg a minden műalkotás alapjául szolgáló harmóniát.

A díszítő jelleg és a gondolatiság ötvözetei ezek a mozaikszerűen felépített, látványos munkák.
NÉMETH JÚLIA
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 11:41 | 17 Iulie, 2010

 
Nyomtatóbarát verzió
KÉPZŐMŰVÉSZEK
... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság dokumentumai »
GYORSKERESÉS »
 
Newsletter
Név
Email
 
   
 © Gaudeamus Librarium designed by Robilix WEB